Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2016 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví a předseda Rady Církve bratrské, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent Evangelické církve augsburského vyznání, ThMgr. Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Milan Kern, předseda Bratrské jednoty baptistů, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, Mgr. Jan Wacławek, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR, MUDr. Hassan Mezian, senátor za Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Bc. Lubomír Franc, hejtman Královehradeckého kraje, JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR, JUDr. Martin Havel, hejtman karlovarského kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman Pardubického kraje, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje

MUDr. Miroslav Adámek, primátor Statutárního města Zlína, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Vladimír Puchalský, primátor Statutárního města Přerova, RNDr. Alena Rašková, primátorka Statutárního města Prostějova, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

    

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Příští Noc kostelů - 9. června 2017

Noc kostelů v příštím roce se bude konat v pátek 9. června 2017.

více informací >>

Noc kostelů 2016

Koordinátoři Noci kostelů se setkali při vyhodnocení Noci kostelů 2016, která se opět konala v celé České republice.

Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním roce se zapojilo více než 1 400 kostelů a modliteben a podle informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázelo příznivé počasí,  pokojná atmosféra, spokojenost návštěvníků i radost tisíců dobrovolných pořadatelů.

více informací >>

Nově zapojená místa, netradiční programy, spokojení návštěvníci i pořadatelé Noci kostelů 2016 v brněnské diecézi

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, pořadatelům opět přálo počasí, potěšila vysoká účast návštěvníků oceňujících pestrou nabídku různorodých programů i skvělou atmosféru. V Brně v 50 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují na 100 000 návštěvnických vstupů a také na ostatních 112 místech zaznamenali značný zájem příchozích.

více informací >>

Noc tam už nebude

Motto letošní Noci kostelů, úryvek z knihy Zjevení - „Noc tam už nebude…“ - poukazuje k přesahu konečného lidského života do Božího království a na věčnost. Tuto úžasnou skutečnost se snaží organizátoři přiblížit ve svých programech těm, kteří se s Bohem nesetkávají skrze víru, ale i oni jsou citliví na krásu a lásku, za kterou je skrytý Bůh. O letošní páteční Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi otevřelo více než 200 kostelů a kaplí a celkový počet návštěvnických vstupů byl okolo 70 000.

více informací >>

Pojízdný kostel - LIVE

Jednou z novinek pražské Noci kostelů, která se uskuteční 10. června 2016, bude tramvaj s duchovním programem. Takzvaný pojízdný kostel bude jezdit mezi 18.00 až 22.00 hodinou na trase linky 22 mezi Malovankou a Čechovým náměstím. Celá tramvajová jízda bude k dispozici on-line.

více informací >>

Jízdní řád pojízdného kostela

Jednou z novinek pražské Noci kostelů, která se uskuteční 10. června 2016, bude tramvaj s duchovním programem. Takzvaný pojízdný kostel bude jezdit mezi 18.00 až 22.00 hodinou na trase linky 22 mezi Malovankou a Čechovým náměstím. K dispozici je již také jízdní řád.

více informací >>

Noc kostelů dětem

Ještě nikdy nebyl během Noci kostelů program pro děti tak bohatý. V pátek večer 10. června 2016 se děti mohou těšit na obrovské množství divadelních představení, na nejrůznější soutěže, dílny, čtení, filmy a další zábavu určenou zejména jim.

více informací >>

Na Kladensku si během Noci kostelů připomenou osud Lidic

Během letošní Noci kostelů, která připadá přesně na 74. výročí vyhlazení Lidic, tedy na 10. června, si lidé v okolních kostelech na Kladensku připomenou tragédii, kdy byl nacisty vyhozen do vzduchu kostela sv. Martina a kdy bylo popraveno 173 lidických mužů včetně lidického faráře Josefa Štemberky.

více informací >>

Radiokavárna u kostela ve Starých Bohnicích

V pátek 10. června 2016 si návštěvníci Noci kostelů budou moci poslechnout rozhlasové dokumenty s duchovní tematikou, které vznikly v rámci cyklu Dobrá vůle. Ve speciálně upravené Radiokavárně ve farním centru naproti kostelu sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích budou moci také diskutovat s jejich autorkou Lenkou Svobodovou.

více informací >>

Zveme vás na Noc kostelů v litoměřické diecézi

Noc kostelů v litoměřické diecézi letos nabídne stovky tradičních i netradičních programů ve více než dvou stovkách objektů. Těšit se můžete i na autobusové okruhy, velké množství dětských programů a prohlídky více než třiceti staveb, které budou v rámci této akce otevřeny poprvé.   

více informací >>

Pozdrav plzeňského biskupa

Milí přátelé,

zdravím Vás při letošní Noci kostelů. Noc, šero, přítmí mají svoje vlastní kouzlo a kostely, kaple či modlitebny v tomto čase také. Proto také možná mnozí přicházíte, abyste viděli známé či neznámé prostory a vyslechli různé programy v neobvyklé době. Je za nimi úsilí mnoha organizátorů i vystupujících, kterým patří moje poděkování. Vám pak přeji radost z krásy staveb, hudby, slova, bytí s blízkými ... radost z toho, co přesahuje naše všední starosti a problémy – a snad i setkání s Dárcem této radosti. Kvůli tomuto setkání kostely byly vystavěny a otevírají se i o Noci kostelů…

Tomáš Holub, biskup plzeňský

více informací >>

Tradiční pátrací hra pro dvojice školáků po kostelích v centru Brna

Tradiční pátrací a vědomostní soutěž zavede zvídavé dvojice do několika kostelů v centru Brna, aby se zde pokusily odhalit tajemství - málo známé skutečnosti z historie, stavby nebo výzdoby vybraných kostelů. Dvojice zájemců školního věku se mohou přihlásit a vyzkoušet svoji rychlost i pátrací schopnosti právě v páteční večer 10. června 2016.  Od 18. do 20. hodiny na Moravském náměstí (napravo od kostela sv. Tomáše) ve stanu dětských soutěží mají možnost získat mapu "pokladu". Soutěž proběhne ve dvojicích, každý musí získat a dovést si kamaráda, spolužáka, sourozence.

více informací >>

Archiv aktualit »»»

Loga