Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:10 Zahájení Noci kostelů na Roudné
Na úvod se rozezní zvon sv.Vojtěch. Návštěvníky v kostele přivítá bratr Dominik »»»
»»» Moje Noc
18:2019:05 JARO - Čtení ze životopisů svatých »»»»»» Moje Noc
18:2021:30 Čtvero ročních období u Všech svatých »»»»»» Moje Noc
19:0519:50 LÉTO - Čtení ze životopisů svatých »»»»»» Moje Noc
19:5020:35 PODZIM - Čtení ze životopisů svatých »»»»»» Moje Noc
20:3521:20 ZIMA - Čtení ze životopisů svatých »»»»»» Moje Noc
22:2522:30 Uzavření kostela a hřbitova  »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Koutek pro děti
Malování, povídání.... »»»

Informace o kostele:

Kostel Všech svatých na Roudné je označován za "Matku chrámu svatého Bartoloměje", postaven byl v románském slohu jako farní kostel. R. 1322 první pís. zmínka o kostele, r. 1380 přestavěn ve vrcholně got. slohu. Za hus. válek poškozen, v r. 1460 znovu posvěcen, r. 1590 zaklenuta loď kostela a provedeny renesanční malby. Roku 1945 kostel zasažen bombami, které zničily hlavní oltář. Roku 1974 zahájeny opravy kostela skupinou dobrovolných aktivistů, roku 1995 kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. V současné době probíhá rovněž archeologický průzkum a obnova hřbitova.

Umělecká díla: Renesanční malby z konce 16. stol., skupina Ukřižování ve vítězném oblouku, náhrobníky děvčete Beatrix de Buchet, náhrobek Jana Lemona. Na hlavním oltáři kopie tzv. františkánské madony, nejstarší madony v Plzni. Vzácná obkročná klenba v dnešní sakristii. Přilehlý hřbitov je označován za druhý plzeňský Slavín, odpočívá na něm řada významných osobností naší historie.

Dobrovolné vstupné bude určeno na opravy kostela a historických varhan.

www.frantiskani-plzen.farnost.cz/

GPS: 49°45'30.461"N, 13°22'46.037"E

Návaznost na dopravu:

Výstup na zastávce Rondel (autobusy č. 27, 33, 40, 41), odtud cca 10 minut pěšky přes Roudnou. Nebo ze Sadů Pětatřicátníků autobus č. 20, zastávka Zadní Roudná. Odtud pět minut chůze skrz Pramenní ulici.  Parkování automobilem zdarma před areálem hřbitova.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Černý

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 1.2 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.4 km
Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny - 1.4 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 1.6 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 1.7 km
Plzeň-Plzeň 1, ECM Sbor, Lochotín - 1.8 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 1.9 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 2.1 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 2.1 km
Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže - 2.2 km