Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:3019:00 Zahájení a přivítání účastníků »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Povídání o historii kostela »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Historie pravoslaví v českých zemích »»»»»» Moje Noc
20:3023:30 Možnost volné prohlídky »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Kostel a klášter byl postaven plzeňským architektem Jakubem Augustonem mladším. Žil v letech 1670 až 1735. Vyučen byl štukatérem, ale stal se předním plzeňským stavebním podnikatelem. Postavil i jiné důležité plzeňské stavby – například dnešní biskupství, Gerlachovský dům v Dřevěné ulici, solnici (zbořená) a dostavěl františkánský klášter a kostel. Je v kostele pohřben spolu s manželkou Zuzanou.
Kostel má jednotné zařízení, které bylo pořízeno před polovinou 18. století. Autor není znám. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně, boční oltáře jsou zasvěcené Panně Marii, sv. Aloisovi a sv. Dominikovi. Celek doplňují oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřini Ricci. Velmi cenná je i kazatelna a intarsované lavice. Umělecká úroveň barokního vybavení je vysoká a vyvážená.

Po roce 1952 byl zřízen ikonostas, který je nutnou součástí pro pravoslavný ritus.

Chronologie
1711 hraběnka Kateřina Vratislavová z Mitrovic vykoupila domy u Litické brány pro stavbu
kláštera
1712 položení základního kamene, komunita dominikánek zatím v soukromém domě
1714 dominikánky uvedeny do nového kláštera
1735 dostavěn kostel a vysvěcen
1782 po 70 letech existence byl klášter v rámci josefinských reforem zrušen
1786 klášter s kostelem kupuje město Plzeň, které zde zřídilo hlavní školu a gymnasium
1804 gymnasium převzali premonstráti z Teplé a rozšířili jej o filosofická studia
1878 v několika místnostech nové městské muzeum
1924 zrušeno gymnasium premonstrátů, klášter využíván pro byty a sídlo různých podniků
1950 v klášteře zřízena Státní studijní knihovna (dnes Státní vědecká knihovna)
1952 kostel zapůjčen pravoslavné církvi
1953 zahájena rekonstrukce klášterní budovy, (do 1959)

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 7. 8. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden, svatá liturgie

www.facebook.com.pravoslavna.plzen

Adresa kostela: Bezručova ulice

GPS: Loc: 49°44'44.079"N, 13°22'33.178"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Jan Polanský

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje - 0.3 km
Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km
Plzeň, kostel Korandova sboru ČCE - 0.5 km
Plzeň-Plzeň 3, ECM Sbor Maranatha - 0.6 km
Plzeň, modlitebna Církve bratrské - 0.9 km
Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.9 km
Plzeň, kostelík U Ježíška - 1.1 km
Plzeň, kostel západního sboru ČCE - 1.2 km
Plzeň-Slovany, kostel sv. Mikuláše - 1.2 km
Plzeň-Roudná, kostel Všech Svatých - 1.4 km