Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha 8 - Libeň, Husova kaple

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:50 Hledačka pro děti »»»»»» Moje Noc
18:0018:50 Koncert pěveckého sboru Slavíčci (ZUŠ Klapkova) »»»»»» Moje Noc
19:0019:50 1917-2017: Sto let Libně a místního evangelického sboru ve fotografiích
(ve spolupráci s FB projektem Libeňská kronika) »»»
»»» Moje Noc
20:0020:50 Koncert písničkáře Lukáše Buriana »»»»»» Moje Noc
20:5021:00 Modlitba na cestu »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Drobné občerstvení »»»

Informace o kostele:

Současná podoba interiéru evangelické Husovy kaple v Libni (vánoční divadlo dětí a mládeže 2016)

 

LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCI A JEJICH KAPLE

Počátky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni sahají do roku 1915 a souvisí s činností pražských novoměstských evangelíků sdružených kolem kostela U Klimenta.

V Libni tak vzniká v roce 1917 nejprve pobočka klimentského sboru, která se později (v roce 1929) osamostatní jako nový pražský evangelický sbor.

V roce 1922 staví libeňští svou modlitebnu – Husovu kapli, která je situována od ulice dozadu do dvora. Od roku 1928 se zvedá nad sborovými kancelářemi a klubovnami (přivrácenými k ulici) bytový dům. Relativně velká kaple  (kapacita do 150 míst) je tak od té body "ukryta" v navenek běžném činžovním domě. Činžák je ovšem na svém průčelí opatřen nápisem HUSOVA KAPLE a kalichem jako typickým evangelickým symbolem.

                     

                                                                   

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborový dům pohledem z ulice U Pošty

 

Kaple a zadní část sborového domu pohledem ze dvora (generální rekonstrukce exteriéru kaple proběhla v roce 2015)


CO JSME JAKO LIBEŇŠTÍ EVANGELÍCÍ ZAČ?

S ostatními křesťany sdílíme víru v Boha – tajemného původce vesmíru i našeho světa, a zároveň laskavého průvodce těch, kteří jsou vůči němu s důvěrou otevřeni. S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru v Ježíše Krista, který byl a stále zůstává jedinečným Božím ztělesněním ve světových dějinách. A do třetice: S ostatními křesťany sdílíme rovněž víru ve stále pokračující Boží působení v našem světě a v lidských srdcích.

Jako evangelíci svou křesťanskou víru prožíváme, sdílíme a snažíme se šířit v protestantském zabarvení – tedy s důrazem na stále živou inspiraci a autoritu Bible, prostě a neobřadně, v mnoha ohledech moderně a dynamicky.

Čtení z bible při bohoslužbách

 

STROPNÍ TRIKOLÓRA

Naše kaple je protestantsky prostá, až strohá. Nejvýraznější výzdobou je tříbarevný motiv na stropě kaple, který připomíná křesťanskou víru, lásku a naději. Modrý pruh symbolizuje víru. Modrá je přece barva nebes. Ježíš nás učí v důvěře říkat: „Otče náš, který jsi v nebesích…“ Lásku nám připomene červený pruh. Červená je přece barva krve a oběti, které skutečná láska přináší pro milované, a následuje tak Ježíše Krista. Zelený pruh je pruhem naděje. Co je v našem světě přirozeně zelené, to obvykle roste. A má to tedy budoucnost.

 

LIBEŇSKÝ KŘÍŽ

Pozoruhodným symbolem je tzv. "libeňský kříž" zdobící bohoslužebný stůl k kapli. Libeňská evangelická farnost ho obdržela darem od spřáteleného švýcarského sboru v Thun-Stättligenu.

Odkazuje ve své symbolice zvlášť výstižně na Ježíše Krista, ústřední osobnost křesťanství. Je možné ho rozložit a jeho jednotlivé části mají následující symboliku:

Vertikální břevno (zeshora dolů) znázorňuje Boží sklonění a vtělení. Svět a člověk nejsou Bohu lhostejní. Bůh nepřestává se svými pokusy člověka oslovit a namísto cesty egoismu a pýchy mu nabízí cestu lásky a sdílení.

Stylizovaný otvor v kříži nese jako svůj první význam připomínku Kristova narození v jeskynní stáji.

Druhé břevno (zleva doprava) je horizontálou lásky. Ježíš jako Boží Vyvolený měl rád všechny kolem sebe. Přijímal je, uzdravoval, odpouštěl. Přibližoval a vnášel tak do světa Boží království.

Boží láska a lidský odpor proti ní Ježíše přivedli až na kříž, který vznikne složením obou břeven. A také do hrobu, který se za ním zavřel s rachotem přivalovaného kamene (druhý význam stylizovaného otvoru). Tím to ale neskončilo. Kámen (symbolicky znázorněn dřevěným kolečkem) byl o velikonoční neděli Boží mocí odvalen a Kristus vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.

 

 

 

 

 

 

Libeňský kříž

 

Klubovna pro předškolní děti

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 1. 3. 2014):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://liben.evangnet.cz

Adresa kostela: U Pošty 1098/6

GPS: 50°6'8.873"N, 14°28'39.016"E

Návaznost na dopravu:

Stanice metra, tramvají. autobusů PALMOVKA, pak směrem nahoru na Sokolovskou ulici a naproti hlavní poště Prahy 8 je ulice U Pošty, kde je v čísle 6 Husova kaple.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Roman Mazur

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha 8 - Libeň, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Libeňský zámek - 0.9 km
Praha 8 - Libeň, kostel sv. Vojtěcha a sv. Anežky - 1.0 km
Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE, Jarov - 1.9 km
Praha 3 - Žižkov, Žižkův sbor - 2.3 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Anny - 2.4 km
Praha 8 - Kobylisy, modlitebna CB - 2.8 km
Praha 8 - Kobylisy, kostel U Jákobova žebříku - 2.8 km
Praha 3 - Žižkov, sbor CB - 2.8 km
Praha 3 - Žižkov, kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - 2.8 km
Praha 10 - Vršovice, sbor ČCE - 3.0 km