Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program

Okres: 

Co:  Bezbariérový přístup Program pro mládež Liturgie, bohoslužba, modlitba Program pro děti a rodiny Diskuse, přednáška, čtení Prohlídka s komentářem Divadlo, pantomima Občerstvení Film, audiovizuální prezentace Rozhovor, setkání Klasická hudba Ztišení, meditace, adorace Moderní hudba Výstava, umění Netradiční nabídka Workshop Program pro školy

Začíná:   Od: : hodin      Do: : hodin      Řazení: 

Celkem bodů programu: 311.

»»» Moje Noc

• Brno, kaple sv. Richarda Pampuri, Nemocnice Milosrdných bratří, 14:00 - 17:00 hod.

Volná prohlídka nemocniční kaple

Nemocnice je místo setkání světů nemoci a zdraví - místo bolesti, ale i lidské blízkosti a milosrdenství. Kdo jsou milosrdní bratři? Co je to duchovní služba v nemocnicích? Co je to milosrdenství? Na tyto a všechny další otázky u nás najdete odpověď. »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Černovice, nemocniční kaple v Psychiatrické nemocnici, 15:00 - 20:00 hod.

Možnost ztišení, modlitby a rozhovoru s nemocniční kaplankou s. Mladou

Každou celou hodinu modlitba za zdraví duše a těla (15 min.), poté prohlídka kaple, povídání o historii kaple a jejím významu v současnosti  »»»

»»» Moje Noc

• Brno, kostel sv. Jakuba, 15:00 - 18:00 hod.

Svatojakubská cesta

Program pro děti - seznámení se životem apoštola sv. Jakuba »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16:00 - 18:00 hod.

Individuální prohlídka kostela

Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě. »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16:00 - 18:00 hod.

Z pohádky do pohádky

Hry a soutěže pro děti na farní zahradě (v případě deště ve farním sále). »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 16:00 - 23:00 hod.

Možnost prohlídky kostela, nahlédnutí do života farnosti

Volná prohlídka kostela, seznámení se s historií kostela a farnosti, seznámení se se službou ministranta.  »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje, 16:00 - 22:30 hod.

Varhany - jak se na ně hraje, jak to všecho funguje

Vždy ve VHODNÉ CHVÍLI Vám nabídneme netradiční pohledy do královského nástroje. »»»

»»» Moje Noc

• Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické, 16:30 - 16:45 hod.

Otevření výstavy Svoji

Představení výstavy v zahradě Blahoslavova domu »»»

»»» Moje Noc

• Brno, Blahoslavův dům Českobratrské církve evangelické, 16:45 - 17:00 hod.

Otevření výstavy Hlavy

Představení malířky Marie Vrbové a uvedení do výstavy v hlavním sále Blahoslavova domu »»»

»»» Moje Noc

• Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice, 17:00 - 17:55 hod.

Jak Panna Maria zachránila Brno aneb o tom švédském obléhání

Program s divadýlkem a hrami pro nejmenší. Program připravila a povede zkušená katechetka Markéta Hanáčková. »»»

Další »»»