Královéhradecký kraj

Facebook

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje

MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové

 

Aktuality

Poutnické pasy v královéhradecké diecézi

Poutnický pas bude provázet návštěvníky Noci kostelů při putování po kostelích a modlitebnách královéhradecké diecéze. Je určen návštěvníkům Noci kostelů a slouží jako informační brožura a pas, do kterého mohou sbírat razítka kostelů, které navštívili.

více informací >>

Noc kostelů v královéhradecké diecézi

V pátek 9. 6. 2017 proběhne v královéhradecké diecézi 9. ročník známé jarní Noci kostelů. Mottem letošního roku je verš z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“

 

 

více informací >>

Vizuální styl Noci kostelů 2017

Představujeme vizuální styl Noci kostelů 2017, společný pro země zapojené do tohoto projektu, ve kterých se Noc kostelů bude konat v pátek 9. června 2017.

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“

Program Noci kostelů nyní v České republice připravuje již více než 900 kostelů a modliteben.

více informací >>

Pozvání k zapojení do Noci kostelů

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR zveme k připojení do Noci kostelů 2017, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

Přihlašování prostřednictvím elektronické přihlášky je dostupné od 1. února. постельное белье

více informací >>

Příští Noc kostelů - 9. června 2017

Příští Noc kostelů se bude konat v pátek 9. června 2017.

více informací >>