Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Jihlava, kostel sv. Ignáce

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0020:45 Muzikál Jesus Christ Supermlád
amatérské divadlo Spojené farnosti »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Pěší pouť z Lourdes do Santiago de Compostela
během celého večera poutní cestovatelská fotoprezentace P. Vavřince Martina Šipláka, O.Praem. »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Vyrábění pro každého, vědomostní kvíz
během celého večera vyrábění (origami svícen) a vědomostní kvíz  »»»
»»» Moje Noc
21:0021:25 Varhanní koncert
v podání Petra Sobotky »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Duchovní místa Vysočiny
přednáška historika Michala Stehlíka »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Noční modlitba
čtení z Bible »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je jedním z filiálních kostelů jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů věřícího jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera. Je to typicky raně barokní jednolodní stavba s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím, která má svoji předlohu v římském kostele „Il Gesù“. V presbytáři je iluzivní oltář s obrazem sv. Ignáce od I. V. Raaba, na stropní klenbě pak rozměrná freska K. Töppera. V interiéru se nachází barokní štuková výzdoba od J. B. Brantaniho a P. A. Karoffi.

Na jižní straně presbytáře se nachází kaple s národní kulturní památkou, opukovou sochou Piety datovanou po roce 1390. Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově byla mariánská kaple kompletně obnovena a od roku 2015 jako nedílná součást kostela celoročně zpřístupněna v čase před a po bohoslužbách konaných v tomto kostele. Informační panel v kapli přináší návštěvníkům základní informace o jedné ze dvou jihlavských Piet; o něco starší (z roku 1330) se nachází v poutní mariánské kapli u kostela sv. Jakuba.

Na obnově kostela se po roce 1990 až do roku 2016 finančně podílela především Královská kanonie premonstrátů na Strahově, dále Město Jihlava, Kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR a svatojakubská farnost. 

Kostel je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů. V letní sezoně je možné shlédnout interiér přes mříž zádveří hlavního vchodu. Prohlídky pro skupiny lze domluvit v kanceláři farnosti.

Svatojakubská farnost je tvořena společenstvím kolem čtyř kostelů: farního sv. Jakuba, filiálních sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Byla založena v 13. století a je dodnes spravována kněžími z Řádu premonstrátů, od r. 1591 jsou to premonstráti strahovští. Informace o životě farnosti, bohoslužbách, různých aktivitách, opravách apod. najdete na webu farnosti.

“Noc kostelů“ se koná v naší farnosti letos (2017) poosmé. Pokud Vás zajímá jak žijeme, podívejte se na web farnosti.

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2017):

Čt
18:00
, ve školním roce, každý týden, od 17:15 adorace; v květnu od 17:45 májová pobožnost
Ne
8:30
, celý rok, každý týden
11:00
, celý rok, nepravidelně, řeckokatolická svatá liturgie

http://www.svjakub.cz

GPS: 49°23'48.42''N, 15°35'26.57''E

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází v centru města, v severovýchodní části Masarykova náměstí. Dostupnost pěšky ze všech stran, autem lze parkovat na místech k tomu určených na náměstí nebo poblíž náměstí. Zastávka MHD s názvem „Masarykovo náměstí - horní“.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem., farář

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Jihlava, kostel sv. Kříže, CČSH - 0.1 km
Jihlava, kostel u Matky Boží - 0.4 km
Jihlava, kostel apoštola Pavla - 0.6 km
Ždírec, kostel sv. Václava - 11.0 km
Brtnice, kostel bl. Juliány z Collalta - 13.2 km
Třešť, kostel sv. Martina - 15.4 km
Vysoké Studnice, kostel Nejsvětější Trojice - 15.5 km
Třešť, kostel sv. Kateřiny Sienské - 15.8 km