Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Praha-Zbraslav, kostel sv. Jakuba Staršího, zámek

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:0017:05 Zahájení P. Janem Gerndtem »»»»»» Moje Noc
17:0517:25 Mariánská pobožnost u oltáře P. Marie Zbraslavské za doprovodu zpěvu chrámového sboru (P. Karol Laburda)
Pobožnost povede pomocný duchovní farnosti P. Karol Laburda. »»»
»»» Moje Noc
17:3018:00 Koncert ZUŠ Praha Zbraslav a dětského sboru Zbraslaváček »»»»»» Moje Noc
18:0018:45 Komentovaná prohlídka kostela (Ing. Dana Ondrášková, CSc.) »»»»»» Moje Noc
18:4519:30 Přednáška o farních matrikách, zápisech a souvislostech, s možným nahlédnutím (P. Jan Gerndt) »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Koncert smíšeného pěveckého sboru gymnázia Jana Nerudy pod vedením sbormistra Petra Bärtla »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Hrdá, milující i trpící Eliška Přemyslovna - historická přednáška (Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., dr. h. c.) »»»»»» Moje Noc
21:0021:45 Liturgické barvy a módní přehlídka s představením liturgických rouch (P. Jan Gerndt a Mgr. Petr Megela) »»»»»» Moje Noc
21:4522:00 Meditace s varhanními improvizacemi (Mgr. Oldřich Vlček a P. Jan Gerndt) »»»»»» Moje Noc
22:0022:30 Meditace se zpěvy z Taizé + prosby vložené do Pošty do nebe  »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Celovečerní program: „Detektiv v kostele“ – soutěžní hra pro děti i celé rodiny »»»

»»» Moje Noc

Pošta do nebe - odevzdejme Bohu své prosby (do připravené schránky) »»»

»»» Moje Noc

Venku před vchodem do kostela – tvůrčí dílna „Vytvoř si svůj reliéf“ a další (pod vedením zbraslavské výtvarnice Mileny Svobodové) »»»

Informace o kostele:

Kostel s hrobkou posledních Přemyslovců v areálu bývalého cisterciáckého kláštera


Kostel sv. Jakuba ve Zbraslavi má mnohem starší historii, než by se mohlo na první pohled zdát. Původně na jeho místě stávala jakási malá, svatojakubská kaple. Připomíná se již v době příchodu cisterciáků na Zbraslav, tedy na konci 13. století.
Jednalo se zřejmě o malou románskou stav
bu, která byla později přestavěna v cihlovou, gotickou kapli. Zbytky zdiva této kaple se nacházejí v plášti kostela dodnes. Kaple sloužila cisterciákům, než byl dostavěn hlavní klášterní chrám zasvěcený Panně Marii, dokonce zde byly dočasně pochovány některé z dětí Václava II. Velkolepý chrám Nanebevzetí Panny Marie se stal v roce 1305 reprezentativním pohřebištěm Přemyslovců. Jednalo se o největší sakrální stavbu v tehdejších Čechách, vždyť čtyřlodní bazilika měřila zhruba 100 metrů. Královská hrobka se nacházela uprostřed presbytáře. Z nejvýznamnějších Přemyslovců zde nalezli poslední spočinutí Václav II., Václav III. a Eliška Přemyslovna. Krátce zde byl pochován také jeden Lucemburk, Václav IV.
Mariánský chrám i vlastní klášter byly během husitských válek v roce 1420 zničeny. Zdali a do jaké míry byla poškozena také svatojakubská kaple, můžeme dnes jen hádat. Nicméně po návratu cisterciáků na Zbraslav sloužila kaple opět jako hlavní klášterní svatyně. Během Třicetileté války byla Zbraslav opět vypleněna a několikrát vypálena. Zřejmě teprve tehdy vyhasly veškeré naděje na obnovení kdysi nádherného mariánského chrámu. Přibližně v polovině 17. století byla proto kaple sv. Jakuba rozšířena a přestavěna v barokní kostel. Po zrušení cisterciáckého kláštera v roce 1785 se kostel stal farním. V roce 1991 byli ostatky posledních Přemyslovců slavnostně uloženy do nově zhotovené krypty před obětním stolem.

Většina vybavení kostela pochází ze 40. let 18. století. Kostel vyzdobili významní barokní umělci jako Karel Škréta, Petr Brandl nebo Ignác Platzer. Ostatky Přemyslovců byly od roku 1927 uloženy v pomníku Přemysla Oráče od Jana Štursy. Nejznámějším uměleckým dílem je bezpochyby slavný gotický obraz Madony Zbraslavské, jehož kopie zdobí oltář v Mariánské kapli. Skutečným pokladem je pak oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie od Giovanni Battisty Piazzetty, jednoho z nejvýznamnějších benátských mistrů přelomu baroka a rokoka.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19. 3. 2017):

Po
16:30
, celý rok, každý týden
16:30
, celý rok, každý týden
Ne
11:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-zbraslav.cz

Adresa kostela: U Národní Galerie 472

GPS: 49°58'41.368"N, 14°23'33.167"E

Návaznost na dopravu:

bus 129, 165, 241, 255, 314, 318, 338, 361, 390 - zastávka Zbraslavské náměstí

 

Kostel stojí v areálu Zbraslavského zámku nedaleko Zbraslavského náměstí.
Nejvýhodnější spojení je ze stanice Smíchovské nádraží (metro B) autobusem č. 129, 241, 255, 314, 318, 338, 361 a 390 do zastávky Zbraslavské náměstí. Jízda trvá cca 15 minut.  Autobusy jezdí v krátkých intervalech. V pozdějších hodinách přibliženě od 23. hodiny cca po 20 minutách.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Petrášková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Praha-Zbraslav, Husův sbor - 0.9 km
Praha 16 - Radotín, kostel sv. Petra a Pavla - 3.3 km
Praha 16 - Radotín, modlitebna Karla Farského - 3.7 km
Praha-Velká Chuchle, kostel sv. Jana Nepomuckého - 4.2 km
Praha-Velká Chuchle, kostel Narození Panny Marie, Malá Chuchle - 4.8 km
Praha 4 - Hodkovičky, kaple sv. Bartoloměje - 4.9 km
Zvole, kostel sv. Markéty - 5.3 km
Praha-Slivenec, kostel Všech svatých - 6.0 km
Praha 4 - Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru - 6.6 km
Praha 4 - Braník, kostel ČCE - 6.8 km