Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Lukov, kostel sv. Josefa

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Přivítání
Zahájení Noci kostelů v Lukově  »»»
»»» Moje Noc
18:0519:00 Koncert ZUŠ Morava
Vystoupení žáků ZUŠ Morava pod vedením p. Milana Přívary. »»»
»»» Moje Noc
19:1520:00 Nuntius Regis
Pásmo skupiny historického šermu pro děti a jejich rodiče v areálu farní zahrady. »»»
»»» Moje Noc
20:0021:00 Večerní průvod s lampičkami na hrad
Průvod dětí a rodičů na hrad Lukov. Vezměte si sebou nejlépe uzavřené lampičky (ne lampiony), nebo aspoň baterky. »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Prohlídka chrámu
Možnost osobní prohlídky chrámu sv. Josefa »»»

Informace o kostele:

 

Obec Lukov se rozkládá v údolí pod středověkým hradem stejného jména, o němž je zmínka už r. 1219.  V areálu hradu stávala kaple sv. Jana o niž se zmiňuje odpustková listina papeže Bonifáce IX. r. 1392. Tato kaple dlouhá staletí sloužila jako bohoslužebné místo i pro lidi z podhradí. Po opuštění hradu spávce panství Jan Josef hrabě Seilern -Anspang začal se stavbou kostela i samostané fary.

Kostel byl benedikován 25.srpna 1814 P. Martinem Rektoříkem, víceděkanem a farářem v Kralicích. 19.října 1930 byl vysvěcen olomouckým biskupem Msgre. Janem Stavělem. Na počest zakladatele byl zasvěcen sv. Josefovi. Kostel je jednolodní s délkou 28,5 m. a výškou 11,37 m. Výška věže je 27 metrů.

Hlavní oltář, který daroval hrabě Seilern se nedochoval. Dnešní oltář byl přivezen ze zrušeného kostela sv. Mikuláše v obci Velká Střelná na Libavě r. 1955. Obraz nad oltářem znázorňuje úmrtí sv. Josefa a je věnován také hrabaty ze Seilernu r. 1813. Maloval ho víděňský malíř Georg Schillingger. Dalším skvostem darovaným správci panství jsou kromě křížové cesty také dva křišťálové, benátské lustry zdobící presbytář kostela. 

Varhany pocházejí z r. 1854 a byly vyrobeny bratry Šídlovými ze Zubří. Zabradlí kruchty zdobí plastika sv. Jiřího , která nese letopočet 1445 a je pravděpodobnou památkou na hradní kapli a významný rod Štemberků.

Káždého návštěvníka na první pohled jistě upoutá nádherná ornamentální výzdoba kostela, kterou nechal na své náklady zhotovit P. Adolf Pírek. Malbu provedl Jan Ježek z Bystříce pod Hostýnem r. 1930. Malby byly už dvakrát renovovány..

Obětní stůl ,ambon, sedes stejně jako betlém, sochy světců a andělů na kůru byly pořízeny většinou z prostředků P. Václava Divíška akademickým řezbářem Miroslavem Háchou ze Sedlčan.

Na věži se nalézá 6 zvonů. Po zrekvírování původních r. 1942 na válečné účely, byl převezen jeden zvon z věže zámku v Lešné z r. 1889. Farář Antonín Urban daroval v roce 1976 bronzový zvon "Antonín Paduánský". Další tři zvony byly pořízeny r. 1996 a to "sv.Petr" od Obce Lukov, "sv. Maxmilián Kolbe" od občanů a farníků z Lukova a poslední "Marie Terezie Sörerová" na nějž přispěl kromě milodarů P. Václav Divíšek. Posledním zvonem na věži je malý umíráček.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13. 3. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, Po mši sv. je euch.výstav a modlitba nešpor
Čt
18:00
, celý rok, každý týden, mše sv. pro děti
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:30
, celý rok, každý týden

www.falukov.cz

Adresa kostela: Pod Kaštany 79

GPS: 49°17'26.644"N, 17°43'54.554"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Lukov se nachází na cestě z Fryštáku do Slušovic. Je snadno dostupný autobusem ze Zlína, nebo z Fryštáku.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jan Mach

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov - 1.5 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 2.9 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 3.3 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 3.5 km
Vlčková, kaple sv. Martina - 4.0 km
Hvozdná, kostel Všech svatých - 4.8 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 5.0 km
Držková, kaple sv. Václava - 6.4 km
Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 8.6 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 9.0 km