Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:45 Mše svatá »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 400 let od podpisu zakládací listiny kláštera a kostela ve Štípě
Úvod k prohlídce výstavy věnované jubileu 400 let od podpisu zakládací listiny kláštera a kostela ve Štípě. Součástí výstavy je věrná kopie zakládací listiny včetně podpisu a pečeti slavného Albrechta z Valdštejna. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:0022:00 Tvůrčí stan pro děti »»»»»» Moje Noc
19:0022:30 Prohlídka věže, kůru a varhan
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
19:0023:00 Občerstvení »»»»»» Moje Noc
19:0023:00 Ochutnávka mešních vín »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Pohlazení pro duši – koncert flétny a harfy
Známé i neznámé melodie v podání Věry Obdržálkové – flétna za doprovodu Lucie Fajkusové – harfa. »»»
»»» Moje Noc
21:0023:00 Proměny poutního místa a jeho okolí
Venkovní projekce na náměstí před kostelem doplněná o fotografie ze života farnosti. »»»
»»» Moje Noc
21:1521:45 Desatero – základ naší civilizace
Zamyšlení se sestrou Lic. Růženou Sekulovou, představenou klášteru Kongregace sester karmelitánek ve Štípě. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
22:0022:50 Prohlídka krypty
Časové vstupenky budou k dispozici od 19.00 hod. u vchodu do kostela. »»»
»»» Moje Noc
22:5523:00 Záverečná modlitba »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti Fryštacké (1617-1893), která je uložena ve Státním okresním archivu ve Zlíně.

Od nepamětných dob socha Panny Marie Štípské září milostmi a jest jedna ze tří nejstarších na Moravě. Už od 14. století  zde můžeme předpokládat poutě k Panně Marii do Štípy.

První písemná zmínka o obci a zároveň tak é o farnosti je z roku 1391 v souvislosti s obdarováním štípského kostela J eškem ze Šternberka.

Historický vývoj Štípy je těsně spjat s blízkým hradem Lukovem, z kterého dnes zůstaly jen zříceniny, a celým lukovským panstvím, jehož součástí byla  Štípa až do roku 1849. Štípa hrála velkou roli jak z hlediska církevního, protože právě kostel ve Štípě sloužil jako významné poutní místo a přilehlý hřbitov k pohřbívání nejen místních obyvatel, ale také i majitelů lukovského hradu.

V tomto roce slavíme významné jubileum: 400 let od vydání zakládací listiny kláštera a poutního chrámu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 31. 3. 2015):

St
18:00
, celý rok, každý týden, v 17.45 modlitba večerních chval
18:00
, celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
So
7:30
, celý rok, každý týden
17:00
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, od 16:00 svátost smíření, 16:30 modlitba růžence, 17:45 adorace
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

www.stipa.cz

GPS: Loc: 49°15'44.528"N, 17°42'56.058"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Bobál

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 0.1 km
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 0.4 km
Lukov, kostel sv. Josefa - 3.3 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 3.9 km
Hvozdná, kostel Všech svatých - 4.0 km
Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov - 4.8 km
Zlín, kostel Českobratrské církve evangelické - 5.7 km
Zlín-Jižní Svahy, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů - 6.2 km
Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.3 km
Zlín, Křesťanské kulturní centrum - 6.5 km