Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:30 Pravidelná mše svatá  »»»»»» Moje Noc
18:0022:00 Bohoslužebná roucha
Výstava se uskuteční v kulturním centru radnice v Brně-Tuřanech »»»
»»» Moje Noc
18:4519:00 Zahájení Noci kostelů v Tuřanech
Při zahájení budou zvonit všechny zvony »»»
»»» Moje Noc
19:0019:20 Vystoupení hornového kvarteta u kaple Zjevení »»»»»» Moje Noc
19:0021:00 Tvořivá dílna pro děti v Domečku »»»»»» Moje Noc
19:3020:00 Vystoupení sboru K dur z Kuřimi pod vedením Jiřího Šona »»»»»» Moje Noc
20:0020:30 Vystoupení Tuřanského chrámového sboru pod vedením Vojtěcha Javory »»»»»» Moje Noc
20:4021:15 Projekt Praga - Haiti »»»»»» Moje Noc
21:1522:00 Komentovaná prohlídka kostela
Kostelem nás provede František Máca »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Ukončení Noci kostelů v Tuřanech
Poutní kostel Zvěstování Panny Marie bude otevřen do 23:00. Kaple Zjevení Panny Marie v areálu kostela bude otevřena do 21:30. V kostele v kapli Božího hrobu můžete shlédnout výstavu s názvem Ze života farnosti. »»»

Informace o kostele:

Tuřany jsou poutním místem, jedním z nejstarších na Moravě, jehož počátky klade legenda až do doby cyrilometodějské. Slovanští apoštolové svatý Cyril a Metoděj přinesli podle pověsti sošku Matky Boží na Moravu. Při rozvrácení Velké Moravy ji zbožný lid ukryl v lese. Tam ji kolem roku 1050 našel chrlický rolník Horák v trní. Na místě, kde byla soška podle legendy nalezena, stojí nyní kaple Zjevení. Slavnou mariánskou sochu ze zdejšího poutního kostela si můžeme vybavit pod různými názvy. V Tuřanech a okolí je obvyklé pojmenování Matka Boží v trní, které odkazuje k legendě, podle níž byla socha nalezena v trnovém keři. Obvyklý název Tuřanská madona zdůrazňuje nejenom její vazbu na kostel Zvěstování Panny Marie, ale také to, že místo, které si podle legendy sama určila (a nakonec prosadila i proti vůli svého nálezce), byly právě Tuřany. Pojmenování Boží rodička z Tuřan ji připomíná jako matku Spasitele. Ježíšek na jejím klíně už jako dítě má atributy své duchovní moci - královskou korunu a vladařské jablko. Ale jistě nejslavnější pojmenování dostala socha od jezuity Bohuslava Balbína v jeho spisu Diva turzanensis z roku 1658. Latinský výraz diva zřejmě souvisí se slovem deus (bůh) a byl používán v celé škále významů - např. božská, nebeská, ale také neposkvrněná, panna nebo třeba i divotvůrkyně (úryvek z článku Matka Boží Tuřanská PhDr. Karla Rechlíka) Vznik poutního místa Bohuslav Balbín popisuje ve své knize Diva turzanensis tuto událost takto: Roku 1050 šel nábožný a u svých sousedů vážený rolník Horák, v Chrlicích usedlý, večer z polní práce domů. Na místě, kde jsou nyní Tuřany, byl les a v něm keře planých růží. Zde spatřil blíže cesty v jednom keři velké světlo, zářící na všecky strany. Byl to oheň bez kouře, bez plápolu a bez praskotu. Nelekl se toho muž statečný, ale byl zvědav, co se zde děje neobyčejného. Hned se domníval, že se tu něco nebeského, podivuhodného ukrývá, přistoupí a hle! Vidí věc neobyčejnou, vidí tu nebeskou Růži neporušenou žádným trním hříchů, vidí Matku Boží, od níž světlo nebeské tak mocně se šíří. Pln radosti patří na milostnou Matku Boží s milostným krásným Ježíškem. Padá na kolena, pozdravuje ji modlitbou, béře ji uctivě do náručí a s velikou radostí odnáší domů, jakožto jistou záruku požehnání Božího.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 8. 9. 2014):

Po
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden
So
7:00
, celý rok, každý týden
17:30
, celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
Ne
7:30
, celý rok, každý týden
10:00
, celý rok, každý týden

www.farnostturany.cz

Adresa kostela: Hanácká

GPS: Loc: 49°8'49.728"N, 16°40'4.777"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autobusy č. 40, 48 a 78 - zastávka Hanácká Noční spoje: autobus č. 95 - zastávka Hanácká

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Luboš Pavlů

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Tuřany, Husův sbor Církve československé husitské - 0.4 km
Brno-Slatina, kostel Povýšení sv. Kříže - 4.0 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 4.3 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 4.9 km
Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí - 5.5 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.7 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 6.0 km
Modřice, kostel sv. Gotharda - 6.2 km
Brno-Horní Heršpice, kostel sv. Klementa Marie Hofbauera - 6.2 km
Brno-Líšeň, kostel sv. Jiljí - 6.6 km