Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Adamov, kostel sv. Barbory

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:3020:00 Program pro děti v okolí kostela
Prokaž svou zručnost, důvtip i ochotu pomáhat druhým. Odměnou ti bude památeční placka. »»»
»»» Moje Noc
17:5518:00 Zvonění
Společně s kostely z celé země zahájíme Noc kostelů zvoněním. Přidejte se ke kostelním zvonům i vy! »»»
»»» Moje Noc
18:0018:30 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře (pro děti)
Fascinující vyřezávaný oltář může zaujmout i dětské návštěvníky. »»»
»»» Moje Noc
18:0021:30 Volná prohlídka kostela, sakristie a kůru
Poznejte vzdálené detaily zblízka. Vystupte po schodech a zažijte pohled varhaníka na kůru. Navštivte sakristii (místnost pro přípravu k bohoslužbě) a prohlédněte si bohoslužebné předměty. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
Průvodce posluchače seznámí s historií, významem i kompozicí památného vyřezávaného oltáře. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Modlitební setkání s písněmi
Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel svaté Barbory v Adamově nechal vystavět roku 1857 Alois z Liechtenštejna, majitel zdejšího panství, který téhož roku zakoupil ve Vídni fragment oltáře z kláštera Zwettl v Dolním Rakousku a daroval jej kostelu v Adamově. Tento tzv. Světelský oltář (přesněji: oltář Nanebevzetí Panny Marie) pochází z let 1516-1525 a je unikátní památkou svého druhu v celé Evropě. V průběhu letošní Noci kostelů si návštěvníci vyslechnou několikrát zasvěcený výklad.

www.adamov.name

Kostel sv. BarborySvětelský oltář

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 4. 2017):

Út
17:30
, celý rok, každý týden
Čt
17:30
, celý rok, každý týden
Ne
8:30
, celý rok, každý týden

www.adamov.name

GPS: Loc: 49°18'3.096"N, 16°39'17.029"E

Návaznost na dopravu:

Z Brna nejlépe vlakem každou půlhodinu (ve špičce odjezd každou čtvrthodinu) do Adamov-zastávka...
Z Blanska (směr od Letovic) nejlépe vlakem (ve špičce odjezd každou čtvrthodinu) do Adamov-zastávka...
Jinak kolmo, pěšmo, autmo ze všech stran...

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. PaedDr. Pavel Lazárek

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vranov, kostel Narození Panny Marie - 4.5 km
Šebrov-Kateřina, kostel sv. Kateřiny - 5.3 km
Blansko, kostel sv. Martina - 6.3 km
Brno-Obřany, kostel sv. Václava - 7.2 km
Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa - 8.0 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 9.3 km
Křtiny, kostel Jména Panny Marie - 9.4 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 9.4 km
Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice - 9.8 km
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 10.0 km