Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Noc kostelů předčila očekávání

Již něco málo po osmé hodině večerní dosahovaly předběžné součty návštěvníků 14 tisíc. Jednoznačně nejvyšší návštěvnost byla v centru Prahy, kde jsou soustředěny ty nejkrásnější církevní stavby. Jen do kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu zavítalo na 6 tisíc nočních poutníků. Celkem bylo během Noci kostelů v pražské arcidiecézi otevřeno 68 církevních staveb, katolických i evangelických. V celé České republice se projektu účastnilo 417 kostelů a modliteben.

U Nejsvětějšího Salvátora byla pro návštěvníky připravena výstava Věry Novákové na ochozu kostela, čtení fragmentů významných duchovních textů a hudební projekt několika hudebníků a zpěváků nazvaný „Setkání pěti“. Zcela největší zájem však byl o zapalování svíček v presbytáři, kterých hořelo na dva tisíce. „Návštěvníci tak chtěli vyjádřit svou účast na této duchovní události,“ říká pastorační asistent Martin Staněk.

Zcela neočekávaný zájem byl o prohlídku kostela sv. Tomáše na Malé Straně a tamního augustiniánského kláštera. Lidé mohli nahlédnout např. do jindy nepřístupné klášterní knihovny, která obsahuje mnoho vzácných textů a také několik prvotisků vázaných v pergamenu. Každému návštěvníku P. Juan Provecho, který se ujal provázení po klášteře a knihovně, nabídl, že si může odnést něco na památku. Z knih v regálech si mohli návštěvníci setřít prach, který prokazatelně pochází až ze 17. století.

Velmi pěkná atmosféra panovala také v kostele Panny Marie Andělské u kláštera kapucínů či v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou navštívil pražský arcibiskup Dominik Duka, aby se zúčastnil litanií k českým patronům. Arcibiskup Duka zavítal také do chrámu Matky Boží před Týnem a kostela sv. Jiljí, kde zazněly sakrální skladby pro varhany, soprán a housle v podání Hany Jonášové, sólistky Státní opery Praha a Národního divadla.

Nejen v úplném centru Prahy však byli organizátoři překvapeni zájmem o interiéry sakrálních staveb a duchovní život, který se v nich odehrává. Koncert Kühnova dětského sboru, prohlídka varhan a komentovaná prohlídka se svíčkami přilákala téměř tisícovku lidí také do kostela sv. Prokopa na Žižkově. V kostele sv. Antonína v Holešovicích byl zase největší zájem o výstup na kostelní věž.

Také na mnoha dalších místech lidé prožívali hezké chvíle. I tam, kde velkou návštěvnost neočekávali, jako např. v kostele sv. Vavřince v Jinonicích, byli nakonec velmi překvapeni kolik lidí dorazilo zkusit si rozhoupat tamní zvon. Mnohde lidé zůstávali v kostele i tři hodiny a značná část z nich se účastnila závěrečné modlitby.

Návštěvníci velmi oceňovali vstřícnost organizátorů a především kněží, kteří byli k dispozici promluvit s kýmkoli, kdo projevil zájem. Často se ozývalo, že jde o událost, která má i u nás své místo a představuje skvělý způsob, jak představit bohatství křesťanské víry také ostatní společnosti. Všichni se shodovali v tom, že tato akce se v pražské arcidiecézi odehrála poprvé, ale rozhodně ne naposled.