Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Noc kostelů proměnila město Olomouc

Od časného rána se informační stan na Horním náměstí  stal  místem setkávání, pohody a odpočinku. Bohatý doprovodný program přitahoval pozornost kolemjdoucích. Více než 2 000 návštěvníků zde nalezlo místo nejen materiály a informace, ale i prostor k spočinutí a jakoby předzvěst slavnostní atmosféry Noci kostelů. Pamatováno bylo i na děti a stovky malých návštěvníků měly možnost namalovat některý z olomouckých kostelů a ti menší si prostě nějaký kostel vybarvit. Všechny pak čekala sladká odměna.


Večerní slavnostní zahájení Noci kostelů otcem biskupem Josefem Hrdličkou za účasti zástupců všech zúčastněných církví, hejtmana olomouckého kraje a náměstka primátora města Olomouce, zaplnilo prostory gotického chrámu sv. Mořice. Na slavných Englerových varhanách zazněla skladba Karla Martínka "Světlo ve tmě - Pozdrav noci kostelů" v podání autora. Celkem bylo během Noci kostelů v  olomoucké arcidiecézi otevřeno 64 kostelů, kaplí a modliteben pěti katolických, evangelických a pravoslavných.

V katedrále sv. Václava to byl doslovný útok na věž ke zvonům. Program zde byl nabitý, již od 16 hodin se zde scházely děti ke svému malému hravému putování, od 18 hodin pak mohli větší děti putovat dobrodružnou stezkou po tajemných místech katedrály až k objevení pokladu tohoto chrámu - partona diecéze sv. Václava. S velkým ohlasem se setkal také liturgický tanec na melodii modlitby "Otče náš" ve swahilštině v provedení 4 dívek z dómské farnosti  a vystoupení mládežnické scholy.

Prudký liják kolem 20. hodiny nijak nenarušil průběh slavnosti, zájemci, stojící ve frontě u dómské věže, statečně vytrvali v proudech vody, aby se dostali ke krásným a vzácným zvonům.

Možnost výstupu na věž nabízel i chrám sv. Michala a chrám sv. Mořice, kde navíc slavné Englerovy varhany - největší ve střední Evropě - právem přitahovaly pozornost množství zájemců.

Kapucínský kostel Zvěstování Páně zase nabídl kromě jiného možnost pohovořit si s řeholníky - o což byl velký zájem a také vystoupení Rapsodického divadla - Chvíle s Ní - představení poezie s mariánskou tématikou.

Velký zájem byl o návštěvu pravoslavného chrámu sv. Gorazda s výstavou tištěných ikon a s přednáškou "Jak vzniká ikona". Do kostela evangelické českobratrské církve zase přilákalo návštěvníky kromě jiného pantomimické vystoupení - Stvoření světa a krásné spirituály. Doslova "ve švech praskala modlitebna církve bratrské, která ve svém programu pamatovala na všechny věkové kategorie - od maňáskového divadla pro nejmenší až po kavárnu pro unavené poutníky.  

Putování po kostelech se zúčastnil i otec biskup Josef Hrdlička, který všude dokázal účastníky i účinkující potěšit a povzbudit.

Celkově možno říct, že se v Olomouci Noc kostelů bezvadně vydařila a zanechala snad ve všech návštěvnících i pořadatelích nesmazatelný kus radosti a vděčnosti. Všem organizátorům a účinkujícím patří náš velký dík.

Akce se konala za finanční podpory Olomouckého kraje, Zlínského kraje a města Olomouce, kterým patří náš dík

 

Pavel Mléčka

Koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi