Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Noc kostelů v Litoměřické diecézi hodnotí organizátoři jako velmi úspěšnou

Největší zájem byl o komentované prohlídky, ukázky liturgických oděvů a předmětů spojené s výkladem, o koncerty. Návštěvníci zmiňovali, že jsou za tuto akci rádi, a hojně využívali možnost podívat se do míst, kam se běžně nedostanou (na kůry, do sakristií, do věží), oslovit přítomné kněze či zapálit si svíčku.
Například kostel Povýšení sv. Kříže v Mostě-Vtelně a jeho bohatý program přilákal 670 návštěvníků, kostel Nanebevzetí P. Marie v Mladé Boleslavi 550, baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí 530, katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích 500 a druhý, během Noci kostelů otevřený, litoměřický kostel Všech svatých na Mírovém náměstí téměř 400.
„Při zahájení programu bylo v kostele a před kostelem v Mostě-Vtelně kolem pěti stovek lidí. Ani jsme se dovnitř nevešli a další lidé přicházeli během večera. Do úplného konce vydrželo 140 lidiček. Všichni si akci pochvalovali a program, prvotně určený pro děti, zaujal i dospěláky. Těšíme se na společnou fotonástěnku kostelů naší diecéze,“ vzkázali ještě v noci z pátku na sobotu organizátoři akce. Ti do programu dále zařadili pimprlové divadlo, pašijové hry, módní přehlídku ornátů, výstavu „Tajemství křesťanů“, stezku odvahy, tzv. laserovou show, ale i modlitby, ztišení s kytarou a o půlnoci zakončili program ohňotočem a rozsvícenými lampiony.

Vzhledem k chystanému pohřbu emeritního litoměřického biskupa Josefa Koukla, který se konal v sobotu 29. května, byl původní program Noci kostelů v Litoměřicích zkrácen a na obou místech – v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí a děkanském kostele Všech svatých na Mírovém náměstí - skončil ve 22 hodin. Zájem lidí o jejich návštěvu byl obrovský. Kostel Všech svatých je již šest let uzavřen, protože v něm probíhají rekonstrukční práce a opravy mobiliáře. Znovu otevřen a zpřístupněn veřejnosti bude až po úplném dokončení všech plánovaných oprav. Což bude ještě v letošním roce. Jeho mimořádné otevření 28. května pro veřejnost na pouhé čtyři hodiny bylo výjimkou, kterou si Litoměřičané rozhodně nenechali ujít. Zaplněný kostel si vyslechl koncert litoměřického chrámového sboru pod vedením dirigenta Jiřího Hälbiga a varhanního doprovodu Jaroslava Puldy nazvaný „Církevní rok na litoměřickém kůru“. Zcela zaplněná katedrála sv. Štěpána si o hodinu později vyslechla přednášku dómského faráře a kanovníka Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích P. Jiřího Hladíka OCr. o dějinách katedrály po stránce umělecko-historické a liturgických oděvech a předmětech, které byly vystaveny před hlavním oltářem. Návštěvníci si zde pochvalovali také možnost vystoupat do věže u katedrály a oceňovali večerní pohled na město a jeho okolí.

Autor: Jana Michálková

Data o účasti budeme průběžně aktualizovat.