Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Ve 23:00 hod získali první návštěvníci v Plzni Certifikát poutníka

Biskupství plzeňské podruhé zorganizovalo v Plzni a na území plzeňské diecéze
akci Noc kostelů. Po loňském úspěchu, kdy kostely prošlo přes 10 000 návštěvníků
se do akce zapojila řada dalších kostelů v Plzni a na různých místech plzeňské
diecéze - na území Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje. Akce má
ekumenický rozměr, a proto kromě katolických kostelů se odehrává v modlitebnách
a sborech několika křesťanských církví. Celkově v Plzni se do akce zapojilo 15 a
v plzeňské diecézi 40 kostelů a modliteben.
Poprve se třeba akce uskutečnila v Chebu, Klatovech, Ostrově nad Ohří, Dýšině,
Zbirohu a v řadě dalších míst.
Oblíbenou novinkou letošního ročníku Noci kostelů v Plzni byl velice vyhledávaný
návštěvníky Poutnický pas, do kterého mohli zájemci sbírat razítka jednotlivých
kostelů. Razítka byla exkluzivně pro tuto akci navržená plzeňským umělcem
Petrem Kutkem. Jednotlivá razítka znázorňují vždy nějaký architektonický nebo
umělecký prvek z interiéru nebo exteriéru kostela, který návštěvníci formou hry
mohli vyhledávat během své návštěvy v chrámu. Ti, kteří navštívili všechny
kostely, obdrží jako odměnu na Biskupství plzeňském Certifikát poutníka.
Programy na jednotlivých místech připravovaly týmy dobrovolníků. Účastníci akce
si mohli vybírat z více než 270-ti různorodých programů, jak duchovních, tak
kulturních: koncertů, komentovaných prohlídek, výstav, workshopů, představení a
bohoslužeb.
Zajímavou změnou, která vypíchla krásu katedrálního interiéru, bylo její
osvětlení barevnými reflektory, které vytvořilo působivou atmosféru, jako kulisu
k prezentovaným programům zvlášť, když v ní zazněly tóny chrámové hudby.
Mezi zajímavostí včerejší akce lze uvést zpřístupnění nejen míst obvykle
nepřístupných, jako krypty, sakristie, klenotnice, křížové chodby a mnoho
dalších, ale zvlášť možnost nahlédnutí do kostelů , ke kterým není přístup,
kvůli jejich zchátrání v době totality. Mezi ně patří kostel sv. Barbory ve
Všekarech (bývalý chrám horníků) a kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách u
Žlutic (kdysi proslavené poutní místo).
Poprvé se během Noci kostelů otevřel také prostor Památníku obětem zla -
Meditační zahrady s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho, kde v nočním osvětlení zazněly
jazzové skladby. Vůbec během akce se kostely prolínaly různé žánry a nejen
duchovní hudby. Tak bylo třeba v kostele sv. Martina a Prokopa, kde vystoupení
hudebníků dovršilo Blues session.
Otevřenými kostely, modlitebnami a sbory celé plzeňské diecéze prošlo na druhém
ročníku akce Noc kostelů na 16 000 návštěvníků. A co víc! K půlnoci předali
organizátoři za slavnostního potlesku Certifikát poutníka šesti nadšeným
poutníkům, kteří za noc navštívili všech 15 kostelů. Mezi vyznamenanými byli:
Ema a Ján Slaninovi z Plzně, Jana Plaňanská z Plzně, Pavel Kouble z Plzně,
Tereza Holzmanová a Luboš Protivínský z Plzně. Na všechny další poutníky čeká
Certifikát poutníka, který obdrží na Biskupství plzeňském po nasbírání
chybějících razítek.