Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Ohlédnutí za Nocí kostelů 2010 v královéhradecké diecézi

Kolem 500 lidí přišlo do farních kostelů ve větších městech - Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Trutnově a Chrudimi. Také menší města a obce Holice, Ruprechtice, Sádek a další přitáhly desítky zájemců. Zájem byl zvláště o koncerty, prohlídky kostelů s výkladem a především o možnost nočního výhledu z věží kostelů. Tuto jedinečnou možnost využili např. skoro všichni účastníci v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace; místní duchovní správce P. Pavel Kalita zmínil také neobvyklý vstup do kostela, který se návštěvníkům naskytl: „Ještě před otevřením kostela se lidé scházeli, aby mohli zaujmout nejlepší místa. Při vstupu do spoře osvětleného kostela, jen svícemi na bočních oltářích, více jak 200 návštěvníků dostalo zapálené svíce, které ještě více podtrhovaly atmosféru.“ Na dalších místech oslovili pořadatelé příchozí jinou formou – ukázkami moderní hudby, přednáškou s diskusí, divadelním představením, filmovou projekcí či pásmem připraveným romskými dětmi.
Hodnocení těch, kteří si na program v kostelech – třeba i v rámci cesty do volební místnosti – našli čas, je příznivé a motivuje pořadatele k pokračování Noci kostelů v dalších letech a k další vynalézavosti, jak pozvat k návštěvě Božího domu ještě více lidí.