Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2010

Závěrečné setkání pořadatelů a organizátorů Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi

Málokdy se slyší tolik superlativů, kolik jich zaznělo k akci Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi během celého měsíce června. Vynikající, nádherné, obdivuhodné, senzační, bezvadné, dokonale zvládnuté, geniální, vysoce podnětné, skvělé, bezchybné, ojedinělá akce -  tato slova v mnoha obměnách zazněla z dopisů, telefonátů, emailů i osobních rozhovorů na adresu pořadatelů této akce.

Toto závěrečné setkání bylo hlavně poděkováním všem, kteří se o zdar celé akce zasloužili a také společným sdílením a výměnou zkušeností i nápadů. Společně jsme shlédli fotografie z jednotlivých kostelů /které nám byly zaslány/, většinou  i se zasvěceným komentářem.

Fotografie si můžete prohlédnout na webu:

http://nockostelu.rajce.net/Noc_kostelu_2010

 

z kostela ve Svitavách:
http://photo.pesinovi.cz/index.php?folder=/akce_2010/2010_10_noc_kostelu/

 

a z kostela ve Zlíně - na Jižních Svazích:

http://iba.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2010/

 

Bohaté občerstvení bylo jen malou odměnou pro všechny, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a úspěšném průběhu celé akce. 

V závěru jsme se dohosli, že do Noci kostelů 2011 půjdeme společně a že od počátku utvoříme koordinační tým, složený z více lidí tak, aby veškerá váha a odpovědnost neležela na jedné osobě, jak tomu bylo letos.

 

Naše poděkování patří všem našim sponzorům: za finanční podporu Olomouckému kraji, statutárnímu městu Olomouc, Zlínskému kraji, firmě Elektro Kvapil, za materiální podporu firmě Váhala Hustopeče, firmě Impromat Zlín, odbchodnímu domu Senimo Olomouc, Model Obaly Opava, Maltézské pomoci Olomouc, firmě Pí-voda Olomouc, firmě Exa-Print, Charitě Olomouc a mnoha lidem, kteří pomohli při organizaci v Olomouci i ve farnostech a také všem účinkujícím, kteří se svým mimořádným nasazením zasloužili o zdar celé akce

Pavel Mléčka

Koordinátor Noci kostelů