Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Noc kostelů v Brně za účasti patriarchy Bartoloměje

Ekumenický patriarcha a arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj prožije celý dnešní den v Brně. Při slavnostním obědě se setká také s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a v podvečer bude přivítán v rámci programu Noci kostelů v místním pravoslavném kostele sv. Václava.

Po úvodním slově patriarchy Bartoloměje v 17.45 hodin a po projevech dalších významných hostů bude program Noci kostelů v pravoslavném chrámě sv. Václava v Gorazdově ulici pokračovat od 18.30 hodin Všenočním bděním s Akathistem na počest návštěvy divotvorné ikony Přesvaté Bohorodice – vzácné ikony, mimořádně zapůjčené z ruské metropole.

V sobotu 25. května od 10.00 hodin se  patriarcha Bartoloměj zúčastní v Mikulčicích  oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu pořádaných Pravoslavnou církví. V rámci programu zde povede bohoslužbu pravoslavné církve. Touto akcí vrcholí cyrilometodějské oslavy pravoslavné církve v Jihomoravském kraji.

Bartoloměj se stal konstantinopolským patriarchou v roce 1991.  Českou republiku navštívil  již v červnu 1998 a během ní se setkal také s prezidentem Václavem Havlem. V březnu 2013 se jako první hlava pravoslavné církve v historii zúčastnil inaugurační mše nového papeže Františka.

Expozice liturgických a uměleckých předmětů v brněnském kostele sv. Tomáše pod názvem Cyrilometodějské doteky  či poznávací hra pro děti v katedrále sv. Petra a Pavla s názvem Cyrilometodějská mise. Tyto a mnoho dalších programů připomínajících 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu přinese návštěvníkům program letošní Noci kostelů.

Velkomoravské dobrodružství prožijí děti také při programu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. Po stopách sv. Cyrila a Metoděje se budou moci vydat děti při programu v kostele sv. Kateřiny Sienské v Třešti, v kostele sv. Jana Křtitele v Jihlavě nebo v kostele sv. Kříže ve Znojmě.

Zájemci o historii mohou využít přednášky Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D. v Duchovním centru P. Martina Středy a bl. Marie Restituty v Brně-Lesné s názvem Bratři Cyril a Metoděj. Dědictví otců zachovej nám, Pane je název přednášky o životě sv. Cyrila a Metoděje v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích; přednáška o příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nebude chybět ani v kapli Povýšení sv. Kříže v Sokolnicích. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích bude doc. PhDr. Jarmila Bednaříková CSc. přednášet na téma Cyrilometodějská misie a Evropa.

Do Noci kostelů je zapojeno také několik kostelů, které nesou jméno sv. Cyrila a Metoděje. Jedním z nich je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, kde program Život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje představí výstava dokumentů a panoramatizace reálií s cyrilometodějskou tematikou. Blahoslavův dům v Brně představí věrozvěsty při projekci obrazů známých i méně známých umělců, brněnský Husův sbor na Botanické prostřednictvím výstavy v prostorách sboru.

Divadelní ztvárnění příběhu pod názvem O zásadním rozhodnutí Cyrila a Metoděje bude pro návštěvníky připraveno v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích, a také v kostele Českobratrské církve evangelické v Boskovicích. V kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích nad Svratkou ztvární v příběhu sv. Cyrila a Metoděje v divadelní scénce Bratři ze Soluně děti a zpěváci z místní farnosti. Povídání Jak sa žilo 1150 zim nazpátky je připraveno také v kostele Povýšení sv. Kříže v Lanžhotě. Soluňské bratry připomene i prezentace v kostele sv. Martina a výstava v bazilice sv. Prokopa a Panny Marie v Třebíči.