Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2013

Pražská arcidiecéze bilancuje Noc kostelů 2013

Zatímco Praha doslova „praskala ve švech“, venkov hlásil poklidnou návštěvnost, oproti předchozím ročníkům obvykle nižší. Venkovské kostely, opakovaně otevřené již potřetí či počtvrté, trpěly zejména tím, že v jejich okolí nebylo dalšího otevřeného kostela a zájemce o sakrální architekturu či duchovní program by tak musel v noci překlenout vzdálenost několik desítek kilometrů k dalšímu svatostánku. I přesto je obdivuhodné a potěšitelné, že nadšení a obětavost místních křesťanských komunit tím nijak neutrpěla. Ani přesto, že do některého kostela za celou noční dobu přišlo jen pět návštěvníků.

Lépe na tom byly chrámy a kostely poblíž hlavního města. I když jsme nevedli žádnou statistiku vzhledem k původu návštěvníků, lze předpokládat, že se do těchto míst tradičního letního pobytu pražských obyvatel vydali Pražané cestou na své víkendové chalupy či chaty. Tento trend nám dává naději, že i díky nasazení těchto farností mohou pro příště být lákadlem Noci kostelů i jejich další bezprostředně sousední kostely.

Zcela jinak vypadala situace v historickém centru Prahy a jeho bezprostředním okolí. Tam naopak oproti předchozím ročníkům návštěvnost výrazně stoupla, takže dosahovala několik tisíců za noc. Jakkoli se zejména v turisticky atraktivních lokalitách těžko počítaly jednotlivé vstupy, bylo patrné, že lidé tentokrát mnohem více než po jiné roky přicházeli na konkrétní body programu. V průběhu několika minut se takto naplnil kostel nejen těsně před koncertem, ale i před komentovanou prohlídkou, anebo výstupem na kůr k varhanám či do některých kostelních věží.

Stejně jako v loňském roce i letos se v naší arcidiecézi mohli majitelé iPhonů a iPadů v noci orientovat prostřednictvím aplikace iKostel, a nejen oni pak ve většině kostelů měli kromě již tradičních razítek možnost získat buď tematické pexeso anebo první tři magnetky z předpokládané série nočních kostelů.

Dalším z potěšujících faktorů je výrazně ekumenický charakter celé akce, který nespočívá pouze v pasivním připojení se ne-katolických kostelů ke katolické akce, ale v aktivní účasti zástupců Ekumenické rady církví v přípravě této akce, a to už od samotného počátku na podzim předchozího roku. Jedním z konkrétních projevů tohoto křesťanského bratrství byla akce „Daruj banner“, v níž první „bohatší“ farnosti či sbory zakoupily bannery pro „chudší“ farnosti, aby se i ony mohly na veřejnosti prezentovat tímto propagačním způsobem, který se ukazuje jako nejefektivnější a nejviditelnější. První bannery tak putovaly jako dary katolických farností evangelickému a husitskému sboru.

Většina organizátorů šla spát hluboce po půlnoci. Program končil mimo Prahu průměrně ve 23 hodin a v Praze po jedné hodině ranní. Podle hlášení jednotlivých kostelů ročník 2013 opět překonal ročník loňský, když se počet vstupů zastavil na čísle 113.429 (v roce 2012 to bylo 100.544, v roce 2011 necelých 75.000).

Zbývá ještě poděkovat každému členu farnosti či sboru, který nešetřil svým časem, úsměvem a láskou a prozářil tak prostory svého kostela ještě více, než svíčky, které osvětlovaly i letošní Noc kostelů na celém území naší arcidiecéze.