Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

Noc kostelů v litoměřické diecézi

Letošní Noc kostelů v litoměřické diecézi se i díky přízni počasí opravdu vydařila. Lidé měli možnost navštívit 202 kostelů, kaplí a modliteben, ve kterých panovala milá a přátelská atmosféra.

Noc kostelů byla úspěšná, plná zajímavých setkání a atmosféra báječná. To jsou nejčastější slova přicházející ze všech koutů diecéze. Programy naplněné hudbou, zajímavostmi, hrami pro děti, rozhovory a samozřejmě také modlitbami a tichým rozjímáním návštěvníci hodnotili velmi pozitivně a s nadšením zavítali během celého večera i na několik míst.

Akce opět naplnila své cíle, především se stala místem setkání tisíců lidí. Příchozí často využili možnost popovídat si s pořadateli a mnozí byli překvapeni krásou prostor i těch kostelů, jejichž stav není příliš dobrý. Ohlasy návštěvníků jsou pro pořadatele vždy velmi motivující a těší nás, že spokojenost z milých setkání a zážitků je oboustranná.

Úspěšnost letošní Noci kostelů dokládá také počet návštěvnických vstupů, který byl prozatím sečten u přibližně poloviny zapojených míst – ve 112 objektech bylo zaznamenáno na 27 tisíc návštěvnických vstupů. Číslo není konečné a dle odhadů zcela jistě překročí hranici třiceti tisíc.

Děkujeme všem, kteří Noc kostelů navštívili, za mnoho krásný zážitků a příjemných setkání. Pořadatelům se tak dostalo velké inspirace a povzbuzení.

Poděkování patří také těm, kteří letošní Noc kostelů připravili – dobrovolníkům a duchovním, bez jejichž nadšení, ochoty otevřít (nejen) kostely, připravit programy a celou akci zajistit by nebylo možné ji uskutečnit.

Dokumentace o tom, jak probíhala Noc kostelů na různých místech litoměřické diecéze, bude postupně přidávána na www.dltm.cz.

Budeme velmi rádi, podělíte-li se s námi o to, jaká byla Vaše Noc kostelů. Napište nám na adresu zdislava@dltm.cz.

Již nyní se těšíme na setkání při dalším ročníku Noci kostelů!