Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2015

Noc kostelů v Rychnově nad Kněžnou

Je pátek 29. května 2015. Mohlo by se zdát, že množství lidí, které se začalo trousit před 18. hodinou do kostela svatého Havla, jde na pravidelnou bohoslužbu. Ano, sice na bohoslužbu mířili, ale touto mší svatou oficiálně začínala letošní Noc kostelů, která nabízela až do 22. hodiny velmi bohatý a zajímavý program. Zahajovací mše svatá s doprovodem rytmické kapely LO3 přilákala do kostela i řadu lidí, kteří tam běžně nechodí. Po úvodním slově a přivítání místním knězem P. Petrem Stejskalem začal své dvacetiminutové vystoupení kvalitní rychnovský chrámový sbor pod vedením pana Jiřího Fukse. Dále následoval volný program, který sliboval velké spektrum možností. Návštěvníci si mohli prohlédnout kostel, vylézt si na kůr či na otevřenou zvonici. Pro zvědavé byla také připravena ochutnávka mešního vína a odřezků od hostií. V presbytáři kostela běžela prezentace fotek ze života farnosti. Děti se také nenudily. Vyplňovaly pracovní list, za jehož vypracování následovala malá sladká odměna. Sice v tu dobu venku lilo jako z konve, ale ani to nenarušilo klidný průběh celé akce. Před osmou hodinou večerní do lavic opět usedlo více než 70 lidí. Naslouchali neuvěřitelnému osobnímu svědectví bývalého psychotronika, jasnovidce a proutkaře pana Martina Ševčíka, který velmi ochotně přijel až z Brna. Zájem o tuto tématiku naznačovalo i množství dotazů po skončení jeho vyprávění. Přednáška pak v lidech doznívala při krásném varhanním koncertě v podání pana Jiřího Fukse a paní Jaroslavy Beranové. Papežským misijním dílům (PMD) patřila další část programu. Přijel na ni dokonce i národní ředitel těchto misií pan Leoš Halbrštát a jeho manželka Bronislava – diecézní ředitelka PMD. Oba dva poutavě vyprávěli o své práci, kterou na závěr ilustrovali i krátkou videoukázkou. Po celou dobu Noci kostelů byl v prostorách kostela i krásný misijní jarmark těchto papežských děl, který měl velký úspěch. Závěr celé akce zalilo pouze světlo svíček. Tichá hudba a tři příběhy ze života italského světce Dona Bosca, který letos oslaví výročí 200 let od svého narození, zaplnily prostor kostela. Přímluvy za celý svět a možnost rozsvícení vlastní svíčky byly takovou krásnou tečkou za čtyřhodinovým programem letošní Noci kostelů v kostele svatého Havla. „Stálo to všechno mnoho práce, ale když slyším nadšené ohlasy, vím, že pořádání této akce má smysl. Zájem lidí je pro mě tou největší odměnou.“ Všem děkuje pořadatelka Klára Barabášová.