Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Noc kostelů dětem

Ještě nikdy nebyl během Noci kostelů program pro děti tak bohatý. V pátek večer 10. června 2016 se děti mohou těšit na obrovské množství divadelních představení, na nejrůznější soutěže, dílny, čtení, filmy a další zábavu určenou zejména jim.

 

I v křesťanských rodinách se tu a tam vyskytnou děti, které se v jistých etapách svého růstu v kostele normálně nudí. Dokonce tvrdí, jak říká i pražský pomocný biskup Karel Herbst, že je „náboženství nebaví“. Jaké to potom musí být u dětí z jiných rodin? Během letošní Noci kostelů lze ovšem v této věci očekávat zcela zásadní posun. Snad v každém kostele bude pro děti připraven zábavný, ale zároveň poučný program. Vždy totiž bude nějak spojen s křesťanstvím, biblickými texty, či zásadní otázkou „Proč?“.

 

Například v kostele Českobratrské církve evangelické v Kladně (a možná nejen tam) na kazatelnu vystoupí „pomatený farář“ (se svým programem pro děti), v Uhlířských Janovicích budou děti v kostele sv. Jiljí putovat za pokladem Karla IV., v pražském kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí si děti zahrají poznávací hru a pomodlí se v polystyrénovém kostele. Ve vršovickém kostele Církve českobratrské evangelické (polystyrénem pouze obloženém) si vyjde pusa na špacír. Ve stejnojmenném divadelním představení se děti dozvědí „co oko nevidělo a ucho neslyšelo“.

 

Jedním z vrcholů dětských programů bude představení světoznámého Divadla 35. května, které zinscenuje hru Daniila Ivanoviče Charmse „Cirkus Abrafrk“. Neuvěřitelné příhody zajíců, kohoutů, psů, koček a jednoho cvičeného žraloka, všemožné rošťačiny, šibalství a zázraky představí významní umělci několika generací. Všechny je spojuje charmsovský příklon k absurdnímu a snovému vidění světa.

 

Programy určené během Noci kostelů pro děti lze vyhledat na www.nockostelu.cz.