Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Nově otevřené kostely, spokojení návštěvníci i pořadatelé Noci kostelů 2016

I letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných,  počasí opět přálo, velké množství příchozích ocenilo zejména pestrou nabídku různorodých programů a skvělou atmosféru.

V páteční předvečer bylo možné v okolí kostelů potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s brožurkami s programem Noci kostelů. Již od odpoledne, ještě dříve, než byla Noc kostelů zahájena společným vyzváněním zvonů, byly v centru zájmu příchozích programy pro dětské návštěvníky: soutěže, tvořivé programy, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii, letos zvláště jubileum Karla IV., dále život patrona kostela či ostatních světců, nebo nesly poselství probíhajícího Svatého roku milosrdenství. V Brně na Moravském náměstí vyrostla Brána milosrdenství z kartonů, kterou mohli příchozí projít a podpisem či jinak ztvárnit svou ochotu k dobru a vytváření vztahů v duchu přátelství, tolerance a úcty k druhým. Již posedmé  zde měla svůj start také soutěž Tajemství kostelů pro dvojice malých detektivů. 

Podle předpokladů mnoho příchozích zavítalo do kostelů, které otevřely svoje brány o Noci kostelů poprvé. V starobrněnské bazilice Panny Marie již v první hodině uvítali na 2 000 návštěvníků, kteří ocenili nejen možnost prohlídky s odborným komentářem a informace o historii, ale i možnost prohlédnout si dosud nepřístupný celý starobylý areál. Také v Přízřenicích a Modřicích na okraji Brna zaznamenali mnoho příchozích. V kostele sv. Michala se návštěvníci dozvěděli o  základech psaní ikon a mohli si zkusit namalovat skicu své ikony nebo zhlédnout vystoupení tanečního divadla MIMI FORTUNAE. Za zmínku stojí i netradiční spojení prohlídky interiéru s hudbou a přednesem biblického poselství v katedrále na Petrově nebo tzv. mapping, - netradiční projekce na stěny kostelů na Vranově u Brna.

Mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. v katedrále sv. Petra a Pavla,  v Židenicích u sv. Cyrila a Metoděje, v Řečkovicích, Husovicích či v mariánském kostele v ulici Křenová. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Řada lidí uvítala i možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan. V kostele sv. Maří Magdaleny měli příchozí možnost napsat svoje poděkování či prosbu, tyto potom byly předčítány za hudebního doprovodu. Zazněly např. prosby za mír a vyřešení těžkostí, za zdraví a pokoj v rodinách i díky za Boží pomoc a ochranu. Také závěr celého večera na mnoha místech patřil přímluvám a prosbám o požehnání, zazněly varhanní koncerty a zpěvy Taize se čtením biblických úryvků.  

Z ohlasů návštěvníků i prvních zpětných hlášení pořadatelů vyplývá opět zážitek příjemné
a radostné atmosféry, pestré nabídky, prožitek setkání, ztišení a spokojenost všech zúčastněných.

Noc kostelů 2016 podpořila jako hlavní partner společnost SPP CZ.