Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Aktualita se týká Noci kostelů v roce 2016

Noc tam už nebude

Už posedmé otevřely v olomoucké arcidiecézi kostely a kaple svoje brány a nabídly návštěvníkům Noci kostelů to jedinečné, co právě ony ukrývají - prostor pro setkání člověka s Bohem a příležitost vnímat Boží velikost, krásu a lásku Stvořitele k člověku. To je hlavní myšlenka Noci kostelů, která může možná i na druhou stranu položit návštěvníkovi otázku: „Proč tu jsem, odkud a kam jdu, co je smyslem mého života a jestli na to křesťanství nedává nějakým způsobem odpověď.“ Motto letošní Noci kostelů, úryvek z knihy Zjevení - „Noc tam už nebude…“ - to vhodně doplňuje a poukazuje k přesahu konečného lidského života do Božího království a na věčnost. Tuto úžasnou skutečnost se snaží organizátoři přiblížit ve svých programech těm, kteří se s Bohem nesetkávají skrze víru, ale i oni jsou citliví na krásu a lásku, za kterou je skrytý Bůh. O letošní páteční Noci kostelů se v olomoucké arcidiecézi otevřelo více než 200 kostelů a kaplí a celkový počet návštěvnických vstupů byl okolo 70 000. Počet programů, nabízených v těchto kostelích se blížil k 1 000. Neexistuje v celé naší vlasti jiný den v roce, který by měl tak srovnatelnou a pestrou nabídku, ze které si může vybrat i ten úplně nejvíc nejnáročnější návštěvník. Ve většině kostelů byly komentované prohlídky, výstupy na věže a k varhanám, prohlídky krypt a sakristií, varhanní a jiné koncerty, vystoupení sborů a schól, výstavy ornátů, přednášky, rozhovory s duchovními, promítání filmů, fotografie ze života farnosti, soutěže pro děti a jiné běžnější programy. V nabídce ale byly díky invenci organizátorů i netradiční, ale zajímavé věci jako např. Výstava aforismů hraběnky Dubské ze Zdislavic u Kroměříže, Adopce varhanních píšťal, Cesta manželů Nocí kostelů, Anděl z Dachau-P. Unzeitig, Biblický maraton, Výstava křížů farníků a další. Vše je možné dohledat a inspirovat se na www.nockostelu.cz, kde je i archiv všech kostelů a tisíců programů od začátku Noci kostelů v r. 2009. Když už jsem v tomto ohlédnutí za Nocí kostelů 2016 zmínil některá čísla statistiky, na závěr bych chtěl přidat ještě jedno. Počet těch, kteří programy pro kostely připravovali nebo v nich vystupovali a těch, kteří pomáhali s organizací a věnovali se návštěvníkům, se pohybuje okolo 2 000. Všem jim patří veliký dík a uznání, protože se velkou měrou zasloužili o úspěch Noci kostelů 2016. Počet těch, kteří se za to modlili, si odhadnout netroufám, ale byl určitě hodně veliký. Proto ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkuji.

Luboš Nágl, koordinátor Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi