Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Noc kostelů na Vltavě

Letošní ročník Noci kostelů se v Praze stane výjimečným! Kromě tří set přihlášených kostelů a modliteben v Praze a Středočeském kraji nabídneme možnost vidět Prahu z hladiny Vltavy. Překrásné panorama Hradčan a Malé Strany bude možné pozorovat z Pontonu František, který pro Noc kostelů poskytlo Povodí Vltavy, s.p. Ale nejde jen o fotografické záběry. Nabízíme především možnost setkat se se zajímavými osobnostmi duchovního a kulturního života, se kterými povede rozhovor svatovítský kanovník Tomáš Roule.

Zakotvený kostel

Tomuto netradičnímu setkání jsme dali název Zakotvený kostel. A zvláště na tomto místě bude zajímavé kromě mnoha jiných témat položit vzácným hostům otázku na dnešní „tekutou modernitu“, jak současnou společnost nazval známý polský filosof Zygmunt Bauman.

Program

Jako první host vystoupí od 17.30 Dr. Peter Moreé, působící na katedře církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK. Je původem Holanďan a tak je příležitost ptát se na minulé i současné otázky dějin, evropské kultury a vlivu křesťanství na vývoj našeho kontinentu.

18 hodin bude možné slyšet vyzvánění zvonů pražských kostelů, na které naváže kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference.

Od 18.30 přivítáme na improvizovaném pódiu předsedu Ekumenické rady církví a předsedu Rady Církve bratrské, Ing. Daniela Fajfra, M.Th. V roce, kdy si připomínáme pět století od veřejného vystoupení Martina Luthera, bude pohled předsedy ekumenické rady zvlášť důležitý.

V 19 hodin vystřídá oficiální představitele církví režisér Jiří Strach, který jen před několika měsíci dokázal zaujmout svým snímkem Anděl Páně 2. Řeč však nebude jen o pohádkách a legraci na filmovém plátně.

A protože nemají mít slovo jen muži, pozvali jsme na 19.30 mladou teoložku ThLic. Mgr. Denisu Červenkovou, Th.D., aby se s námi zastavila nad současnými otázkami vývoje náboženství. Ovšem kromě svého profesního zájmu je sestra Denisa také řeholní sestrou. Bude tedy možné vidět a slyšet, jak vypadá svět očima řeholnice.

Po řadě slov od 20.00 bude Vltavou znít neuvěřitelně pestrá směsice tónů. Nevšední zážitek zajistí Příliš mnoho saxofonů (http://pmsax.sweb.cz/index_old.htm).

A ani nestačí doznít hudební nástroje a již bude možné se od 20.30 setkat s významnou osobností současného českého náboženského prostředí Mons. Prof. PhDr. Tomášem Halíkem, Th.D., Dr. h. c., autorem řady zajímavých knih.

Známou osobnost vystřídá od 21 hodin v Praze asi méně známý, ale o to zajímavější host, Mons. Josef Suchár, prezident diecézní Charity Hradec Králové. Dokázal doslova z trosek vzkřísit ztracené kdysi významné poutní místo Neratov. Mnozí návštěvníci Orlických hor ani netuší, že na konci války byl zcela zbytečně zničen jeden z nejkrásnějších skvostů Východních Čech. Ale kostel v Sudetech nezmizel a navíc díky neuvěřitelnému úsilí se do místa přistěhovali noví občané. Ovšem ani ti nejsou bez zajímavosti…

Posledním hostem bude ve 21.30  ještě jedna žena. Sestra Francesca Šimuniová je členkou sester benediktinek Opatství Venio na Bílé Hoře. Mnoho z pokladů evropské kultury vzniklo díky mnišství, které v Evropě stavělo především na sv. Benediktovi. Ale má něco takového svůj ohlas ještě dnes?

Co dodat?

Prostor bude ozvučen mistrem zvuku Petrem Šoltysem (ozvuk.net), přístupný bude díky významné pomoci Pražských Benátek (http://www.prazskebenatky.cz/) z ulice Platnéřská. Velkou pomocí bude také spoluorganizace v místě poskytnutá nejstarším pražským profesním spolkem Vltavan (http://www.vltavan-praha.cz/).

Těšíme se na společné setkání!