Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Aktuality

Jízda šaliny Noci kostelů v centru Brna

Podrobnější jízdní řád a program šaliny Noci kostelů 17:00 - 22:00

17:00 Slavnostní zahájení jízdy - brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál - odstavná kolej u FSS MU, ul. Joštova

17:20 jízda směr Masarykova čtvrť, Náměstí míru a zpět do centra

 

poté okruh centrem města cca v třicetiminutových intervalech


trasa - tramvajové zastávky: Kostel sv. Tomáše, Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Hlavní nádraží, Náměstí Svobody, Kostel sv. Tomáše

 

17:45 před kostelem sv. Tomáše moderátoři přivítají prvního hosta: spisovatelku Hanu Pinknerovou s krátkým úvodním rozhovorem

18:00 odjezd šaliny s Hanou Pinknerovou, rozhovor uvnitř vozu, možnost kladení otázek

18:30 moderátorka v šalině vypráví o zajímavostech a o aktuální nabídce programů v okolních kostelech

18:45 před kostelem sv. Tomáše přivítání a úvodní rozhovor se pomocným brněnským biskupem Pavlem Konzbulem

19:00 odjezd šaliny s biskupem Pavlem,  rozhovor uvnitř vozu, možnost kladení otázek

19:30 moderátorka v šalině vypráví o zajímavostech a o aktuální nabídce programů v okolních kostelech

19:45 před kostelem sv. Tomáše přivítání a úvodní rozhovor se senátorem PhDr. Zdeňkem Papouškem

20:00 odjezd šaliny se senátorem Papouškem, rozhovor uvnitř vozu, možnost kladení otázek

20:30 moderátorka v šalině vypráví o zajímavostech a o aktuální nabídce programů v okolních kostelech

20:45 před kostelem sv. Tomáše přivítání a úvodní rozhovor s Janem Špilarem, stálým jáhnem a známým brněnským kadeřníkem

21:00 odjezd šaliny s Janem Špilarem, rozhovor uvnitř vozu, možnost kladení otázek

21:30 moderátorka v šalině vypráví o zajímavostech a o aktuální nabídce programů v okolních kostelech

22:00 zakončení jízdy - odstavná kolej u FSS MU, ul. Joštova