Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Blučina, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:0022:00 DOPROVODNÝ PROGRAM NA FARNÍM DVOŘE
PRO DĚTI - dílničky (výroba voskového zvonečku, výtvarné tvoření), malování na chodníku, minikurz pro všechny kluky, vědomostní soutěž (16:00-19:00) OBČERSTVENÍ PRO VŠECHNY PŘÍCHOZÍ (16:00-22:00) ŘÍZENÁ DEGUSTACE MEŠNÍHO VÍNA (18:00-22:00) »»»
»»» Moje Noc
16:0022:00 NOC KOSTELŮ ZAČÍNÁ
Výstup na kostelní věž, volná prohlídka kostela, přehlídka ornátů, zapalování svíček, vstup do krypty, ruční přepisování Bible »»»
»»» Moje Noc
17:5518:00 ZVONĚNÍ NEJEN KOSTELNÍCH ZVONŮ
Zvonky a zvonečky s sebou »»»
»»» Moje Noc
18:0018:40 MŠE SVATÁ
se skupinou Fakt Jo »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 MUSICA ANIMAE
Vystoupení komorního souboru »»»
»»» Moje Noc
20:3020:45 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
zaměřená na jednotlivé oltáře »»»
»»» Moje Noc
21:0021:25 POČÁTEK
Divadelní představení o stvoření světa. Účinkují místní farníci »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 OBČERSTVENÍ PRO DUŠI
Soukromá adorace při svíčkách »»»
»»» Moje Noc
22:0022:15 ZÁVĚREČNÁ MODLITBA ZA BLUČINU S POŽEHNÁNÍM »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel Panny Marie Nanebevzaté


Dnešní podobu kostela Nanebevzetí Panny Marie vytvořila staletí. Jde o trojlodně orientovanou stavbu s pětibokým závěrem a s věží kvadratického půdorysu přestavěnou před západní průčelí. Loď je zastřešena velmi vysokou sedlovou střechou, věž ukončena římsou, nad níž probíhá ochoz na každé straně se třemi arkádami; nad nimi mohutné těleso věže přechází do subtilnějšího osmibokého hranolu, který je nad konzolami zastřešen cibulí s lucernou. Hlavní loď je členěna na dvě části, východní je zaklenuta polem křížové žebrové klenby a pětibokým lunetovým závěrem, přerušeným barokním pasem, za nímž je kruchta, západní část je od východní oddělena širokým klenebním pasem a zaklenuta hvězdicovou žebrovou klenbou. V kruhovém svorníku nad kruchtou situovanou v západní části lodi a spočívající na půlkruhových obloucích nesených čtyřmi pilíři je vyryt letopočet 1596. K jižní stěně lodi přiléhá trojboce uzavřená kaple zaklenutá síťovou žebrovou klenbou. Ke střední části severní lodi je přistavěna kaple sv. Barbory, nad jejímž přibližně čtvercovým půdorysem se zvedá křížová žebrová klenba; na kapli navazuje tzv. ulička neboli úzká síň, s valenou klenbou prolomenou po délce z každé strany třemi výsečemi. K severní zdi presbytáře a západní stěně kaple sv. Barbory je přistavěna
trojboce ukončená sakristie.
Jádro kostela, tj. obvodní zdi původně plochostropé lodi a věž do výše horní kordonové římsy se schodištěm zapuštěným do síly zdi, je pozdně románské ze třetí čtvrtiny 13. století. Při severním nároží lodi byl ve stejné době vystavěn v základu válcový karner, v 1. čtvrtině 14. století došlo k prodloužení lodi k východu a jejímu pětibokému ukončení. Někdy na přelomu 14. a 15. století byla zbořena nadzemní část karneru a na zdivu ossaria (kostnice) byla vztyčena kaple sv. Barbory, širokým průrazem spojená s novou částí lodi. Kolem roku 1500 byla přistavěna jižní kaple se samostatným přístupem, ještě před samou půlí 16. století byla vestavěna hudební kruchta na níž byly v roce 1856 pořízeny nové varhany s 12 rejstříky a 8 pedály a z ní prolomen vstup do křížovou žebrovou klenbou zaklenuté místnosti v prvním patře věže. Vstupy z kruchty i vřetenového schodiště do této prostory byly opatřeny jednoduchými ostěními a masivními plátovanými dveřmi se západkami. Po zaklenutí západní části lodi přes zazdívku románského okna byla na její severní zdi vytvořena monumentální figura sv. Kryštofa. Nejspíše až po roce 1600 byla zvýšena věž o zvonicové patro; na přelomu 17. a 18. století vznikla severní přístavba (ulička) snad jako loď pro bratrstvo sv. Barbory. Nejstarší stavební fáze blučinského kostela podle zjištění stavebně historického průzkumu tak pochází přibližně z doby, kdy vedl duchovní správce Jan spor se žďárským klášterem o příslušnost vsi Novošic (rok 1263). To však znamená, že v Blučině existovala ještě předtím nějaká starší církevní architektura, jejíž polohu nejspíše dnešní chrám respektuje. Její podoba zůstane nejspíše provždy neznámou.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 5. 9. 2014):

Út
17:30
, od 1.10. do 30.6., každý týden
18:30
, od 1.7. do 30.9., každý týden
17:30
, od 1.10. do 30.6., každý týden
18:30
, od 1.7. do 30.9., každý týden
Ne
10:30
, celý rok, každý týden

blucina.cz

Adresa kostela: Komenského 20

GPS: Loc: 49°3'16.587"N, 16°38'40.091"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dr. Hynek Šmerda

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Židlochovice, kostel Povýšení svatého Kříže - 3.1 km
Nosislav, kostel sv. Jakuba Staršího - 4.9 km
Rajhrad, kostel Božského Srdce Páně - 5.9 km
Modřice, kostel sv. Gotharda - 8.2 km
Přízřenice, kostel sv. Markéty - 9.5 km
Brno-Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie - 9.8 km
Vranovice, kostel Navštívení Panny Marie - 9.8 km
Brno-Tuřany, Husův sbor Církve československé husitské - 10.1 km
Syrovice, kostel sv. Augustina - 10.4 km
Brno-Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého - Královka - 11.3 km