Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Malešov, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0019:00 Píšťaly a pedály ožívají
varhanní koncert Michala Hanuše »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Ticho kostela promlouvá
příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:


Barokní ozdobný kostel z let 1731-33 je jednolodní obdélná zaoblená stavba s

polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou jednopatrovou zkosenou

věží se znakem Jindřicha Karla z Oštejna v západním průčelí. Presbytář sklenut

křížově a konchou na nakupených pilastrech, loď sklenuta valeně s lunetami na

nakupených pilastrech. Hlavní oltář je rámový, barokní. Barokní jsou i varhany z

roku 1730.

 

 

www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Žižkovo nám.

GPS: 49°54'39.294"N, 15°13'27.074"E

Návaznost na dopravu:

vlakem Kutná Hora - Malešov
www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Křesetice, kostel sv. Markéty - 4.3 km
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory - 5.5 km
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 5.6 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 5.9 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 6.1 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 6.3 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 6.3 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětější Trojice - 6.4 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 6.4 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 6.6 km