Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Sušice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:05 Hlas zvonu
přivítání »»»
»»» Moje Noc
19:0520:00 Houslový soubor
ZUŠ Sušice »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Biblické tance »»»»»» Moje Noc
20:3020:45 Zvěstování Panně Marii
recitační pásmo ZŠ TGM Sušice »»»
»»» Moje Noc
20:4521:30 Minulost k nám promlouvá
co přinesl zdejší archeologický průzkum »»»
»»» Moje Noc
21:3022:15 Monumentum
komorní sbor »»»
»»» Moje Noc
22:1523:00 Gregoriánský chorál
Mgr. Michal Marek, ZUŠ Sušice »»»
»»» Moje Noc
23:0023:05 Zavíráme bránu
zakončení »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Kostel je částí většího nedostavěného gotického chrámu ze 14. století. Historikové se domnívají, že se jedná o zbytek kostela, stávajícího při špitále křižovníků s červenou hvězdou, k jehož založení bylo dáno svolení roku 1352 císařem Karlem IV.

 Název hřbitovní se nevztahuje k novodobé funkci při pohřebních obřadech, ale ke skutečnosti, že právě zde okolo kostela býval patrně nejstarší sušický hřbitov. Náhrobky byly postupně odvezeny a prostor byl přeměněn v park. Stavba nebyla nikdy dokončena a její ukončení věží roku 1591 představuje určité stavební provizórium. Při kopání hrobů byly často nacházeny zbytky mohutného zdiva. Jedna z domněnek hovoří o stavbě kostela ve 13. století, kdy zde měli působit mniši z kláštera ve Windbergu, kteří měli v nedalekých Albrechticích malý újezdní klášter. Vykonávali tehdy církevní správu rodícího se města. Jiné doklady dávají zbytky zdiva a nedokončenou stavbu do souvislosti s rokem 1352, kdy císař Karel IV. pověřil řád křížovníků s červenou hvězdou v Praze stavbou špitálu s kaplí v Sušici. A třetí domněnka: v létech 1330 - 1345 působili v Sušici augustuniáni, kteří měli v úmyslu vystavět ve městě vznosný chrám. Sušice, město královské a velmi bohaté, se mělo pyšnit kostelem, jehož chrámová loď měla údajně překonat výškou i proslulý chrám Panny Marie Sněžné v Praze.

V roce 2000 byla dokončena oprava kostela, která se týkala interiéru i exteriéru.


Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 28. 6. 2015):

Po
18:00
, od 29.6.2015 do 31.8.2015, každý týden

http://www.farnostsusice.cz

GPS: 49°13'44.820"N, 13°31'23.795"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Naďa Balejová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Sušice, děkanský kostel sv. Václava - 0.4 km
Sušice, modlitebna sboru Církve bratrské - 0.7 km
Sušice, kaple Anděla Strážce - 0.8 km
Dlouhá Ves - Annín, kostel sv. Mořice, Mouřenec - 6.2 km
Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše, u hřbitova - 8.6 km
Kašperské Hory, kostel sv. Markéty - 9.6 km
Kašperské Hory, kostel Panny Marie Sněžné - 9.8 km
Kolinec, kostel sv. Jakuba - 11.9 km
Rabí, kostel sv. Jana Nepomuckého - 12.2 km
Velhartice, kostel Narození Panny Marie - 14.8 km