Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Načeradec, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:05 Zahájení programu, požehnání
P. Jan Primus, administrátor farnosti »»»
»»» Moje Noc
18:1000:00 Koncert načeradských pedagogů »»»»»» Moje Noc
18:1518:30 Moderovaný úvod
moderátoři Tereza a Kryštof »»»
»»» Moje Noc
18:3024:00 Po stopách gotiky
celonoční hra »»»
»»» Moje Noc
18:4522:00 Malířský ateliér pro děti »»»»»» Moje Noc
18:4524:00 Stopování gotického signálu
pro malé i velké »»»
»»» Moje Noc
19:3000:00 Móda v časech gotických
malá módní přehlídka »»»
»»» Moje Noc
21:0000:00 Host večera »»»»»» Moje Noc
22:0000:00 Prosby do nebe
provázené zpěvy z Taizé »»»
»»» Moje Noc
22:3000:00 Jak se staví chrám
multimediální historické okénko »»»
»»» Moje Noc
22:4500:00 Malý varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
23:0000:00 Barevný chrám
kompozice světla a hudby »»»
»»» Moje Noc
23:3000:00 Kytarové odlehčení »»»»»» Moje Noc
23:5524:00 Zakončení s přípitkem »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

O původu kostela v Načeradci není mnoho známo. Jeho vznik je na základě stavebního výzkumu datován na počátek 12. století, nejpozději však na konec první poloviny 12. století.

Kostel měl původně neznámého patrona, podle pozdějších pramenů byl zasvěcen sv. Petru, což je patrocinium vlastní právě nejstarším církevním stavbám. Připojení jména sv. Pavla se událo později.

První písemná zmínka o kostele se vztahuje k roku 1184. Želivský Opat Jarloch ve své kronice zmiňuje, že v načeradeckém kostele bylo přes noc uloženo tělo zemřelého želivského opata Gotšalka, který zemřel před první postní nedělí při vizitaci v ženském klášteře v Louňovicích pod Blaníkem a byl odtud převážen do mateřského kláštera v Želivě. V Načeradci za něho sloužil následující den místní kněz Radslav mši.

Na přelomu 13. a 14. století se dotvořila pod Blaníky síť farních kostelů. Načeradecký farní kostel náležel pravděpodobně v této době k děkanátu v Trhovém Štěpánově.

V roce 1359 byla k severní straně presbytáře přistavěna kaple Bolestné Panny Marie s obdélníkovým půdorysem. Dal ji vystavět Jindřich, farář v Křivsoudově.

Jiná domněnka praví, že v předhusitské době existovaly v Načeradci dva kostely – farní kostel sv. Petra a druhý, menší zasvěcený Panně Marii, snad dokonce starší, ještě předrománský, který byl později začleněn do komunikačního systému většího kostela. V nedávně době přinesli badatelé důkazy, že menším kostelem byla míněna kaple Panny Marie, postavená roku 1359 při severní stěně kostela. Podzemí kaple sloužilo jako hrobka, která nebyla nikdy prozkoumána.

V roce 1365 byla vybudována kaple Všech svatých, která se však nedochovala až na dvě konzoly ve východních rozích. Byla to gotická kaple při západním nároží.

Nejpozději ve 14. století byly ve věži zavěšeny zvony.

Dochovaným klenotem je tzv. Načeradecký misál z konce 13. století. Jedná se o nejstarší dochovanou písemnou památku na Benešovsku s cennou knižní malbou, kánonovou miniaturou ukřižování a iniciálami zdobenými kaligrafickými filigránními ornamenty, jejichž autor byl ovlivněn ještě románskou tradicí. Písmo je podobného typu, jakým psal písař v Pasionálu abatyše Kunhuty či v rukopisech královny Rejčky. V misálu jsou také historicky důležité poznámky k dějinám městečka.

 

Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla v Načeradci

sídlo: Zdislavice 53, 257 64 Zdislavice

administrátor farnosti: P. Mgr.Bc. Jan Primus

tel.: +317 851 338 e-mail: JanPrimus@seznam.cz

IČ: 48927678 DIČ: CZ48927678

 

Dětské bohoslužby

1× měsíčně je nedělní bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla vyhrazena také dětem.

 

Význačná data kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci

Slavení poutí v Načeradci

* malá pouť se vztahuje ke kapli Panny Marie Sedmibolestné – tato pouť je pohyblivá, její datum se stanovuje podle Velikonoc, pouť je slavena na 4. neděli velikonoční.

* hlavní pouť se slaví na svátek sv. Petra a Pavla, každoročně k datu 29. června

 

Slavení posvícení

* slavnost posvěcení chrámu se váže k svátku Povýšení svatého kříže, který je uveden v kalendáři 14. září

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10. 3. 2017):

St
13:30
, celý rok, každý týden
Ne
11:00
, celý rok, každý týden

GPS: 49°36'39.953"N, 14°54'22.907"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Stehlík +420603456708

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Vlašim, kostel sv. Jiljí - 10.0 km
Mladá Vožice, kostel sv. Martina - 13.2 km
Psáře, kostel Nejsvětější Trojice - 16.2 km
Pacov, kostel sv. Michaela - 17.8 km
Divišov-Zdebuzeves, kostel sv. Anny - 18.1 km
Divišov, kostel sv. Bartoloměje - 18.7 km
Třebešice, kostel Všech svatých - 18.8 km
Divišov-Měchnov, kostel sv. Martina - 19.3 km
Soběšín, kostel sv. Michaela Archanděla - 19.4 km
Soběšín-Otryby, kostel sv. Havla - 21.3 km