Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kolín I, katedrála sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 9. června 2017

20:0021:00 Prezentace o Kongu (farní centrum)
Farní vikář Georges Makonzo Mondo představí svou rodnou zemi - Kongo. »»»
»»» Moje Noc
20:0022:00 Volná prohlídka chrámu »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Jeden z největších gotických kostelů v Čechách mimo Prahu vznikal postupnou výstavbou během více než 150 let. Kromě rané a vrcholné gotiky dnes zejména jeho vnější vzhled ovlivňuje novogotika 19. a počátku 20. století.

Stavba trojlodní basiliky s trojdílným závěrem začala zřejmě bezprostředně po založení města Přemyslem Otakarem II. (v polovině 50. let 13. století). Jako první byl budován závěr, kolem roku 1270 se předpokládá změna projektu (vložení příčné lodi, změna basiliky na síňové trojlodí), po útlumu za braniborské vlády se začalo stavět západní dvojvěží, průčelí a mezilodní arkády na masivních sloupech. Trojlodí s transeptem bylo dokončeno na přelomu 13. a 14. století.

Rozmach Kolína, který tvořil obchodní a zásobovací zázemí nedaleké Kutné Hoře, a poškození při požáru roku 1349 vedly přibližně 70 let po dokončení kostela k rozhodnutí nahradit ho velkolepým chrámem katedrálního typu. Stavba opět začala od východu demolicí původního závěru a stavbou chóru podle projektu Petra Parléře (1360). Po dokončení ochozu a chórových kaplí byl presbytář roku 1378 vysvěcen, na dostavbě vysokého chóru se pracovalo ještě po roce 1400. Zároveň se upravovalo i trojlodí, severní věž a k jižní lodi byla připojena mariánská kaple (dnes zvaná Kokovská). Zřejmě husitské války zabránily dokončení přestavby celého chrámu, který má proto poněkud netypickou podobu s presbytářem, výrazně převyšujícím trojlodí.

Vzhled kostela se několik následujících století příliš neměnil, opravy (1494 a 1497 nové krovy včetně helmic věží, 17. a 18. století) odstraňovaly především následky požárů a válek. Velký požár roku 1796 zničil většinu gotického a barokního zařízení. Provisorně zastřešený chrám musel na větší opravy čekat až do poloviny 19. století. Naposledy oheň stavbu poškodil roku 1869. To bylo impulsem k puristické rekonstrukci podle projektu Josefa Mockera, která proběhla v letech 1881–84 a dokončena byla podle týchž plánů 1904–10. Výsledkem jsou značné zásahy do původní stavby (nové střechy, západní štít vysokého chóru, zastřešení obou věží, portály, kamenické články oken, uvnitř úprava ochozu a kruchty) i částečná obměna vnitřního zařízení. Roku 1945 poškodil kostel nálet.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 4. 4. 2014):

Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Brandlova

GPS: 50°1'36.048"N, 15°12'6.232"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdeněk Líbal

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kolín IV, kostel Nejsvětější Trojice - 0.2 km
Kolín II, kostel ČCE - 0.3 km
Kolín V, kostel sv. Víta - 0.7 km
Kolín II, modlitebna AC - 1.3 km
Ovčáry, kostel sv. Jakuba Staršího - 5.6 km
Nová Ves I, kostel sv. Václava - 6.6 km
Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 8.1 km
Kutná Hora - Kaňk, kostel sv. Vavřince - 9.0 km
Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje - 9.8 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 10.5 km