Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kroměříž, kaple sv. Stanislava Kostky - AG

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:3022:00 Noc kostelů na AG
Prohlídka spojovací chodby a obou kaplí AG »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

                                            Kaple svatého Stanislava Kostky


Kaple svatého Stanislava Kostky se nachází v přízemí budovy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Je druhou kaplí školy, která byla dostavěna v roce 1860. Tehdy byla kardinálem arcibiskupem Fürstenbergem za velké účasti hostů 8. října posvěcená mariánská kaple v 2. poschodí školy, vybudované v typickém slohu 19. století ( novogotika s novorenesancí).
Kaple nese jméno sv. Stanislava Kostky, polského jezuitského novice, který zemřel v mladém věku. Stal se v 19. století a na počátku 20. století populárním patronem mládeže, zvláště studentské, spolu se známějším a populárnějším světcem sv. Aloisem z Gonzagy.
Kaple byla vybudována jako součást interiéru přízemí školní budovy- podobně jako o poschodí výše umístěná mariánská kaple- a to v polovině třicátých let 20. století. V té době Arcibiskupské gymnázium oslavovalo 80. výročí založení, a tak tato nová kaple i s uměleckým oknem nad hlavním oltářem s obrazem sv. Stanislava byla důstojnou součástí oslav v roce 1935. Ředitelem ústavu- malého semináře, který byl tehdy součástí Arcibiskupského gymnázia, se pro období 1937-1940 stal Mons. Zeno Jockl, který už předtím působil na gymnáziu jako profesor. Pro novou kapli sv. Stanislava dal pořídit ve vitráži obraz sv. Stanislava i s věnováním, které připomíná tohoto tehdejšího ředitele.
Po roce 1950 byla kaple sv. Stanislava (stejně jako kaple P. Marie v 2. poschodí budovy) zničena a v dalších letech sloužila jako učebna pro výuku psaní na stroji. Z původní kaple se zachovalo pouze vitrážní okno a dřevěné ochozy na kůru. S obnovou této kaple se začalo po roce 1993.
Interiérové vybavení kaple není původní, pochází z let nedávných. Podle návrhu sochaře Jana Kratochvíla vyrobil obětní stůl, ambon, sedes a lavice pan Pavel Dvořák. Obrazy, které představují jednotlivá růžencová tajemství, namalovala akademická malířka Sabina Kratochvílová z Brna. Svatostánek podle návrhu hlavního architekta Arcibiskupství olomouckého Ing. Josefa Indry vyrobila v roce 2010 firma Křivda. Výzdoba uvniř svatostánku je dílem pasíře Jiřího Mináře.
Poslední rekonstrukcí kaple prošla ve školním roce 2009/2010, kdy bylo provedeno osekání zdiva, nová elektroinstalace, omítky a celková výmalba kaple. Na této rekonstrukci se vedle několika odborných firem a dobrovolných pracovníků, podíleli také zaměstnanci AG, někteří pedagogové a studenti.
Nově rekonstruovaná kaple byla požehnána otcem biskupem Josefem Hrdličkou 1. září 2010 při zahájení školního roku 2010/2011.
 

www.svmoric.net

Adresa kostela: Pilařova 3

GPS: Loc: 49°17'59.542"N, 17°23'29.136"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Kvapilíková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kroměříž, kaple Panny Marie - AG - 0.0 km
Kroměříž, kostel sv. Mořice - 0.1 km
Kroměříž, kaple sv. Vincence - 0.2 km
Kroměříž, kostel sv. Jana Křtitele - 0.2 km
Kroměříž, Apoštolská církev, sbor LaViNa - 0.5 km
Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.5 km
Kroměříž-Štěchovice, kaple sv. Floriána - 0.8 km
Kroměříž, klášterní kaple Povýšení sv. Kříže - 1.3 km
Kroměříž, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.5 km
Chropyně, Kostel sv. Jiljí - 6.3 km