Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hvozdná, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:00 Hlas zvonů
Společné vyzvánění na zahájení Noci Kostelů »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Samostatná prohlídka kostela a prohlídka věže s průvodcem
Výstava obrazů O.F. Krajíčka, možnost rozsvícení svíček, možnost psaní proseb  »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Rozjímavý růženec s hudbou »»»»»» Moje Noc
19:4520:30 Samostatná prohlídka kostela a prohlídka věže s průvodcem »»»»»» Moje Noc
20:3021:15 Rozjímavý růženec s videoprojekcí »»»»»» Moje Noc
21:1522:00 Samostatná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Historie Hvozdenské farnosti

 

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti
v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením od farnosti fryštacké. Již roku 1480   je v kronikách zmínka, že Hvozdná má kostel, faru a vlastní duchovní správu. První dva po sobě následující kostely se nám bohužel nedochovaly (dle ústního podání snad i vyhořely). Přesto je podoba druhé kostela zachována na obecním razítku, které bylo užíváno až do roku 1900. Ke hvozdenské farnosti patřila tehdy ještě osada Ostrata, část obce Veselá a obec Velíková, která byla roku 1858 přifařena k Lukovu. Současný, v pořadí třetí hvozdenský kostel, byl postaven roku 1784 a je zasvěcen „Všem Svatým“. V době postavení měl dřevěný strop, deset oken, střechu krytou šindelem, pod věží dřevěný kůr a ve věži dva velké zvony (z roku1598 a 1642) a jeden malý.

 • 1820 celková oprava (dle kronikáře „slušně opraveno“)
 • 1885 zhotovena socha Božského srdce Páně
 • 1890 postaven nový oltář mistrem Hromádkou z Litenčic, obnovena kazatelna a křtitelnice (nedochováno), zároveň pořízen nový oltářní obraz Všech svatých, který je v kostele dodnes 
  a představuje kromě národních patronů, tzv. „čtrnáct pomocníků v nouzi“
 • 1895 postaveny boční oltáře
 • 1908 celková oprava kostela (střecha pokryta eternitem, věže plechem), vnitřní úpravy (dle kronikáře „vyhlížel jako nový“)
 • 1915 odebrány tři zvony
 • 1960-1980 střecha kostela i věží překryta hliníkovým plechem, nanesena břízolitová omítka, zrestaurován interiér kostela a to především úpravou presbytáře na změnu postoje kněze při sloužení mše svaté čelem k věřícím – odstraněn původní hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna. Na podlahu položeno teracco, rozšířen kůr, strop pokryt šablonami z PVC, vymalování.
 • 1983 vyzdviženy dva nové zvony – bl. Jan Sarkander a od farníků
 • 1994 provedena plynová přípojka ke kostelu
 •  1995 – 1996 vybudován nový presbytář na návrh architekty Zigalové z Vizovic – kamenný oltář i kamenná konstrukce pro osazení svatostánku, kamenná křtitelnice a svícen na paškál (doposud byly dřevené), který byl slavnostně vysvěcen Msgr. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým
  11. 5. 1996
 • 1999 instalace nového plynového vytápění kostela – stropní panely
 • 2011 provedena nová fasáda a zahájeny sanační práce na vnitřních omítkách kostela

Od roku 1994 nemá farnost trvale kněze a je spravována excurendo knězem z blízké farnosti Štípa.
V současnosti je to P. František Sedláček, děkan vizovického děkanátu.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 26. 3. 2015):

Po
17:30
, celý rok, každý týden
Čt
17:30
, celý rok, každý týden, pro děti
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

http://www.hvozdna.cz/farnost-hvozdna/farni-oznameni/blog

Adresa kostela: Hlavní 58

GPS: 49°14'52.022"N, 17°45'1.643"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Stanislava Javorová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Zlín-Štípa, kaple Kristova vzkříšení - 4.0 km
Zlín-Štípa, kostel Narození Panny Marie - 4.0 km
Zlín-Štípa, starý gotický kostel - 4.0 km
Lukov, kostel sv. Josefa - 4.8 km
Slušovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele - 5.4 km
Lukov, kaple sv. Jana Křtitele, Hrad Lukov - 5.7 km
Zádveřice-Raková, evangelický kostel - 6.5 km
Vlčková, kaple sv. Martina - 6.5 km
Fryšták, kostel sv. Mikuláše - 7.8 km
Držková, kaple sv. Václava - 8.2 km