Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Bochov-Údrč, kostel sv. Linharta

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0022:00 Galerie kostela - fotografie historie kostela a obce
 »»»
»»» Moje Noc
18:0022:00 Prohlídka kostela s komentářem
 »»»
»»» Moje Noc
19:0021:00 Mezi dnem a nocí - vystoupení folkové skupiny Pološero »»»»»» Moje Noc

Informace o kostele:

   Kostel sv. Linharta byl vybudován kolem poloviny 14. století, poprvé připomínaný je k roku 1378. Po požáru v roce 1783 byl kostel barokně upraven, loď rozšířena a opatřena věží. Z původního gotického kostela je zachována sakristie s křížovou žebrovou klenbou, zdivo presbytáře a části lodi. Poslední obnova proběhla v roce 1911. Po druhé světové válce byl kostel opuštěn a následně vyrabován. V roce 1994 byl kostel prohlášen za kulturní památku. V roce 1998 začali nadšenci z řad místních chalupářů a usedlíků, s podporou bývalých německých obyvatel Údrče, a za finanční podpory četných dárců, obce, kraje a církve, se záchranou zchátralého objektu. Během doby se nákladem kolem 5 milionů podařilo obnovit vstupní dveře, zrestaurovat věžní hodiny a zvon, vyměnit poškozená okna, opravit krovy a vyměnit ktytinu, obnovit fasády a vyčistit přilehlý hřbitov.
   Léta opuštěný kostel současně ožil příležitostnými akcemi, obnoveny byly tradiční listopadové poutě k poctě patrona kostela, sv. Linharta.

   V jádru gotický, pozdně barokně upravený kostel s trojboce uzavřeným presbytářem, krytý valbovou střechou s polygonální sanktusovou věžičkou s cibulovou bání nad presbytářem. Ze západního průčelí vystupuje hranolová věž, krytá stanovou střechou. K severní stěně presbytáře je připojena sakristie. Stěny kostela jsou členěny polokruhově zakončenými okny se zprohýbanými nadokenními římsami. Vstupní portál ve věži kostela je obdélný, nad ním je v ose umístěná nika.
Presbytář kostela s úseky říms na stěnách je sklenut plackou, loď je plochostropá, sakristie je sklenuta křížovou žebrovou klenbou na konzolách a předsíň v přízemí věže je sklenuta plackou.
Vnitřní zařízení kostela je barokní. Sloupový portálový oltář z 2. poloviny 18. století s obrazem sv. Linharta a sochami andělů a andílků. Boční oltář Panny Marie z 2. poloviny 18. století se sochami sv. Jáchyma a sv. Anny a novodobou sochou Panny Marie ve výklenku. Sloupový portálový boční oltář Umučení Páně z 2. poloviny 18. století s obrazem Kalvárie. Kamenná polokruhová křtitelnice patrně z původního kostela. Lidová polychromovaná socha sv. Anny Samétřetí. V kostele je umístěno několik renesančních epitafů okolních šlechticů. V jižní stěně presbytáře je umístěn kamenným renesanční figurální epitaf Jana a Jiříka Ratibořských ze Chcebuze z roku 1533, v závěrové stěně figurální reliéfní renesanční epitaf Jáchyma ze Schreiberdorfu z roku 1529, v severní stěně presbytáře renesanční figurální epitaf z doby kolem roku 1530 a v podlaze lodi renesanční náhrobník s letopočtem 1620.

není

Adresa kostela: -

GPS: 50°7'58.405"N, 13°5'14.313"E

Návaznost na dopravu:

   Údrč leží asi 1 km od hlavní silnice I/6 z Prahy do Karlových Varů, odkud přes Bochov jezdí pravidelná autobusová linková doprava do Žlutic, zastávka se nachází u odbočky na Údrč.

   Parkování je možné u kostela a v jeho okolí.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladislav Krátký

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Žlutice-Skoky, poutní kostel Navštívení Panny Marie, Skoky u Žlutic - 4.0 km
Štědrá, kostel Narození Panny Marie - 8.3 km
Manětín-Luková, kostel sv. Jiří - 14.6 km
Útvina-Přílezy, kostel sv. Bartoloměje - 16.5 km
Kyselka-Radošov, kostel sv. Václava - 18.2 km
Valeč, kostel Nejsvětější Trojice - 18.2 km
Manětín, kostel sv. Jana Křtitele - 21.6 km
Manětín-Rabštejn nad Střelou, kostel Panny Marie Sedmibolestné - 24.1 km
Ostrov nad Ohří - Staré město, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné - 24.3 km
Bečov nad Teplou, kaple Eleonory Beaufort-Spontin - 26.5 km