Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH

Program Noci kostelů 9. června 2017

18:0018:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
19:0019:30 Koncertík místního pěveckého sboru
průřez hudby všemi svátky :-) »»»
»»» Moje Noc
19:4520:00 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
20:0021:00 Varhanní koncert »»»»»» Moje Noc
21:0021:15 Komentovaná prohlídka kostela »»»»»» Moje Noc
21:3021:45 Prohlídka Juračkova betlému »»»»»» Moje Noc
22:0022:15 Modlitba
společná chvíle ztišení »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Hra pro děti se sladkou odměnou
v rámci výstavy Víra, naděje a láska »»»

»»» Moje Noc

Víra, naděje, láska
Interaktivní výstava pro staré i mladé nejen o církvi »»»

Informace o kostele:

Sbor kněze Ambrože

Sbor Církve československé husitské v Hradci Králové postavený podle návrhu architekta Josefa Gočára nese jméno významného, s Hradcem Králové spojeného, husitského kněze Ambrože. V nejstarší dochované zprávě o něm hovoří Vavřinec z Březové jako o faráři u Svatého Ducha r. 1419 a jeho působení je možné sledovat až do pádu Hradce do Zikmundových rukou roku 1437.


Základní kámen byl položen 8.8.1926 a po třech letech byl sbor kněze Ambrože slavnostně otevřen 22.9.1929.

Interiér sboru byl doplněn na podzim r. 1952 o třímanuálové varhany o 32 rejstřících s pneumatickou trakturou od Firmy Organa z Kutné Hory, které po 50 letech prošly generální opravou.
Ve stejné době proběhla úprava kněžiště, v jehož centru se nyní nachází žulový stůl Páně podle návrhu Rudolfa Valenty. Jeho horní deska má podobu poloviny rozlomené hostie, chleba – těla Páně, a zároveň rozevřené náruče obrácené směrem ke shromážděné obci. Symbolicky tak vyjadřuje, že hostitelem u tohoto stolu je sám Kristus, který při večeři Páně svou církev obnovuje a posiluje jako své tělo, skrze které jedná i v dnešním světě a čase. Na jedné hraně této desky je první písmeno hebrejské abecedy „álef" a na druhé poslední písmeno řecké abecedy „ómega“. Tato písmena upomínají na Kristova slova:
„ Já jsem Alfa i Omega, první i poslední,počátek i konec“(Zj. 22,13), ale také na svědectví Písma svatého v jednotě Staré i Nové smlouvy, kterou symbolizují rovněž dva kamenné bloky , na kterých stůl spočívá. Zároveň tyto bloky tvoří úzkou bránu, před kterou stojí jednoduchý kříž připomínající, že do Božího království se vstupuje úzkou bránou a klíčem k ní je právě Kristův kříž.


Nad stolem Páně je zavěšen bílý kříž, který navrhl mladý výtvarník Maxim Velčovský, ještě jako student Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 
 

Několik slov o realizaci budoucí zvonohry.
Budoucí koncertní zvonohra bude obsahovat 50 zvonů v rozsahu c2 až d6. V tuto chvíli máme pořízeno už 35 zvonů. Děkujeme všem dárcům. Ale naše cesta ke zvonohře ještě zdaleko nekončí, kromě zbylých 15 zvonů, ještě budou potřeba srdce, mechanika, stůl a plno dalších věcí, ale věříme, že s Boží pomocí nakonec vše dobře dopadne.

V současné době pokračuje sbírka na pořízení koncertní zvonohry. Průběžný stav konta je veřejně kontrolovatelný na transparentním účtu č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s.

 


V průběhu roku konáme tato shromáždění.
Bohoslužby každou neděli
od 9.30 v letním období ve sboru kněze Ambrože
od 9.30 v zimním období v modlitebně ve farní budově
a první pondělí v měsíci od 14.30 konáme pobožnost v ekumenické kapli v Domově seniorů na Novém Hradci Králové.
Pobožnosti adventní, postní a májové ve čtvrtek od 17.00
Biblické hodiny ve čtvrtek od 16.00 v mezidobí mimo prázdniny, náplní je hlubší seznamování se se zvěstí Bible.

Duchovní péče o děti v pátek od 15.30 pravidelná setkání dětí ve věku 4-16let
Setkání střední generace jednou do měsíce, bez omezení věku. Spolupořádáme s náboženskými obcemi Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. Místo konání po předchozí domluvě.

Čaj o páté každé druhé pondělí v měsíci od 17.00 přednášky, setkání nebo povídání o aktuálních tématech, zážitcích a zkušenostech hostů.


Ekumenická setkání v poslední pondělí v měsíci od 18.00.  Jedná se o setkání ke společné modlitbě, rozhovoru a sdílení hradeckých věřících bez rozdílu vyznání. Konají se střídavě ve dvou cyklech únor až květen a září až prosinec, v římskokatolickém kostele Božského srdce Páně, sboru Církve českobratrské evangelické u soudu, sboru Církve Adventistů sedmého dne, sboru Církve bratrské V Kopečku a sboru Církve československé husitské kněze Ambrože.

 

Další mimořádná setkání a přednášky pro širokou veřejnost.

Ve sboru kněze Ambrože probíhá též výstavní činnost, obvykle vernisáže jednou měsíčně. Je možné zhlédnout na stránkách www://amb.ccshhk.cz

Konají se tu koncerty varhanní, pěveckých sborů, souborů, orchestrů, hudební produkce (odpovídající místu), dramatická vystoupení.

Kontakt: Hradec Králové, Ambrožova 729, 500 02
Mobil: 734 300 460
e-mail: hradec@ccshhk.cz

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 6. 3. 2015):

Ne
9:30
, celý rok, každý týden

http://www.ccshhk.cz/obce/?NO=hradec-kralove

Adresa kostela: Ambrožova 729

GPS: 50°12'32.973"N, 15°49'23.993"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr. Františka Klásková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha - 0.8 km
Hradec Králové - Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce Páně - 1.0 km
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 1.1 km
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické - 1.7 km
Hradec Králové - Slezské předměstí, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 3.0 km
Hradec Králové - Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec Sv. Jana - 3.3 km
Hradec Králové - Pouchov, kostel sv. Pavla - 3.3 km
Hradec Králové - Kukleny, kostel sv. Anny - 4.2 km
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, kostel sv. Antonína - 4.7 km
Kunětice, kostel sv. Bartoloměje - 14.3 km