Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kutná Hora, katedrála sv. Barbory

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0019:30 Netradiční prohlídka vitráží »»»»»» Moje Noc
19:0024:00 Výstava relikviářů
v sakristii chrámu »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Charita
prezentace činnosti na území Kutné Hory »»»
»»» Moje Noc
20:0022:00 Empory chrámu sv. Barbory
prohlídka »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Dvojí inspirace
výtvarný workshop pod klenbami katedrály za doprovodu varhanní hudby (vede Marie Slavotínková, na varhany hraje Marie Martínková) »»»
»»» Moje Noc
21:4522:30 Nejen Barbora hledala Boha
svědectví o hledání pravdy a víry v současném světě »»»
»»» Moje Noc
22:3024:00 Ticho kostela promlouvá
příležitost ke ztišení, modlitbě a meditaci »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Chrám byl vždy symbolem města, hrdostí Horníků a dodnes zůstává nejznámější kutnohorskou stavbou. Kostel je považován za nejoriginálnější pozdně gotický chrám katedrálního typu v Evropě. Kostel se stal výrazem někdejšího bohatství a moci města.

Chrám byl založen v roce 1388 na náklad patricijských kutnohorských rodů. Podnět k jeho stavbě dalo však Bratrstvo Božího těla, založené v roce 1384, od té doby probíhaly také sbírky ve prospěch stavby.

V počátečním období zde pracovala stavební huť ovlivněná Petrem Parléřem. Nejstarší část byla dokončena do roku 1392, jedná se o 8 ochozových kaplí. Počátkem 15. století bylo trojlodí změněno v pětilodí. Po dobu husitských válek /po 1420/ byla stavba na 60 let přerušena. Až koncem 15. století pokračuje mistr Hanuš klenbou ochozu a stavbou triforia. 1499 uzavřel mistr staroměstské školy pražské Matouš Rejsek síťovou klenbu presbytáře. V letech 1512 – 1532 vytvořil Benedikt Ried z Pístova /nazývaný také Rejt/ nad vnitřními arkádami spodní části chrámu samostatné stejnolodní trojlodí, které nemá obdoby. Rejt je také tvůrcem velmi netypických stanových věží. Veškerá stavební činnost byla v té době ukončena zápisem v kronice v roce 1558, stavba byla na západní straně uzavřena hrubou, tzv. „jalovou“ zdí. Dosavadní donátoři stavby neměli tolik dalších prostředků, aby byla zaručena celá dostavba chrámu. V 17. století byl chrám kolejním kostelem jezuitů. Ti roku 1733 odstranili stanovou střechu, chrám byl galerií spojen s jezuitskou kolejí. Většina interiéru byla v 17. a 18. století barokizována. K nutné generální restauraci, a vlastně i jakési celkové dostavbě chrámu došlo v letech 1884 – 1905. Tehdy bylo vytvořeno západního průčelí se vstupním portálem a varhanní kruchta. V letošním roce se dokončila rozsáhlá obnova vnějšího pláště chrámu.

Chrám je 70m dlouhý, 40m široký a uvnitř 30m vysoký. V současnosti probíhá dlouhodobá, velmi potřebná celková oprava chrámu opět po 100 letech. Nápadná shoda chrámu s pražským chrámem sv. Víta není náhodná, město se chtělo Praze vyrovnat a pražští stavitelé se na výstavbě kutnohorské katedrály mocně podíleli.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21. 3. 2015):

Ne
7:00
, celý rok, každý týden

www.khfarnost.cz

Adresa kostela: Barborská

GPS: 49°56'41.712"N, 15°15'48.960"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

MHD - zastávka Centrum, 200 m
www.jizdnirady.cz

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Monika Trdličková

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kutná Hora, kaple Božího Těla - 0.1 km
Kutná Hora, kostel sv. Jana Nepomuckého - 0.5 km
Kutná Hora, kostel sv. Jakuba - 0.6 km
Kutná Hora, evangelický kostel - 0.8 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, klášter - 0.8 km
Kutná Hora, kostel Nejsvětější Trojice - 0.9 km
Kutná Hora, modlitebna AC - 0.9 km
Kutná Hora, kostel Panny Marie na Náměti - 1.2 km
Kutná Hora, kostel CB - 1.4 km
Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.9 km