Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Kladno, Husův sbor

Program Noci kostelů 9. června 2017

19:0022:00 Zpřístupnění kostela »»»»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Expozice „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“ – s možností výkladu
Expozice připomíná osudy těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele – bývalé synagoze »»»

»»» Moje Noc

Historie budovy, židovské synagogy »»»

»»» Moje Noc

Chvály a meditativní zpěvy, pěvecký workshop »»»

»»» Moje Noc

Možnost rozhovoru s farářem »»»

»»» Moje Noc

Sochař František Bílek a jeho dílo ve sborech CČSH – s výkladem »»»

»»» Moje Noc

Výstava fotografií a dokumentů ze života sboru »»»

Informace o kostele:

Husův sbor Církve československé husitské v Kladně je bývalou synagogou. Stavba z konce 19. století v eklektickém slohu s novorenesančními prvky je pozoruhodná. Uvnitř je umístěn krucifix, jedinečně pojatý tvůrcem díla Františkem Bílkem.

       Husův sbor Kladno - bývalá synagoga         Husův sbor Kladno - bývalá synagoga0

Budova má prostorné hlavní shromaždiště pro bohoslužby a koncerty. Menší síň slouží k biblickým hodinám, práci s dětmi, setkávání mládeže, přednáškám a besedám. V tradici husitství klademe důraz na znalost Bible a uvádění jejích aktualizovaných zásad do současného života.

                                        Husův sbor při Noci kostelů 2014

Kostel bude otevřen od 19. do 22. hodiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout expozici „Tvé jméno budu připomínat – Židé v Kladně 1848–1938“, která připomíná osudy těch, kteří se od konce 19. století scházeli v tomto kostele – bývalé synagoze, a také výstavu fotografií a dokumentů ze života náboženské obce Církve československé (husitské) v Kladně. V interiéru kostela je umístěna socha Ukřižovaný-Kristus všeobjímající a vítězný od autora Františka Bílka.

Během večera budou znít chvály a meditativní zpěvy. V průběhu večera bude ponechán prostor pro případné otázky a osobní rozhovory.

                                   Husův sbor při noci kostelů 2014

Těšíme se na prožitek vzájemnosti při vaší návštěvě.

 

Srdečně zvou

Rada starších a duchovní Mgr. Phanuel Osweto, Ph. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 3. 5. 2016):

Po
17:00
, ve školním roce, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý), Mužská skupinka Nad Biblí
17:00
, ve školním roce, 1x za 14 dní, lichý týden (tento týden je lichý), Ženská skupinka Nad Biblí
St
17:45
, ve školním roce, každý týden, Biblická hodina
Ne
9:00
, celý rok, každý týden, Bohoslužba (ve školním roce s péčí o děti)

http://ccshkladno.unas.cz

Adresa kostela: plk. Stříbrného 686

GPS: 50°8'46.727"N, 14°6'11.841"E

Návaznost na dopravu:

Autobusové spojení:

Praha, Nádraží Veleslavín - Kladno, autobusové nádraží (cca 5 min. chůze směrem do centra)

Vlakové spojení:

Praha, Masarykovo nádraží - Kladno; přestup na MHD bus č. 5, 14 nebo 17 (směr Kladno, autobusové nádraží)

 

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Dana Klozbergová

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Kladno, kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.1 km
Kladno, kostel ČCE - 0.9 km
Kladno-Rozdělov, kostel sv. Václava - 3.7 km
Kladno-Dubí, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Dříň - 5.0 km
Libušín, kostel sv. Prokopa - 5.8 km
Libušín, kostel sv. Jiří, hradiště - 7.4 km
Slaný, sbor Dr. Karla Farského - 9.0 km
Slaný, kostel Nejsvětější Trojice - 9.3 km
Svárov, kostel sv. Lukáše - 10.1 km
Slaný-Dolín, kostel sv. Šimona a Judy - 11.2 km