Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Orlová-Město, evangelický kostel SCEAV

Program Noci kostelů 9. června 2017

17:5018:00 Hlas zvonů
Slavnostní zahájení Noci kostelů 2017 »»»
»»» Moje Noc
18:0018:45 Pěvecký sbor Canticum Orlová
Se svými písněmi se návštěvníkům představí smíšený pěvecký sbor Canticum Orlová při ZUŠ J.R.Míši v Orlové. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:45 Koncert ZUŠ J.R.Míši
Vystoupení žáků a přátel ZUŠ J.R.Míši v Orlové. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:45 Smíšený pěvecký sbor Zaolzie
Se svými písněmi se návštěvníkům představí smíšený pěvecký sbor Zaolzie pod vedením Magdaleny Mencnerové. »»»
»»» Moje Noc
21:0023:30 Komentované prohlídky kostela
Návštěva zákoutí kostela včetně půdy kostela, věže, zvonů a hřbitova. »»»
»»» Moje Noc
23:3024:00 Večerní meditace se zpěvy
Melodie a ztišení před půlnocí »»»
»»» Moje Noc

»»» Moje Noc

Čajovna v kostele »»»

»»» Moje Noc

Fotoprezentace »»»

»»» Moje Noc

Nabídka »»»

»»» Moje Noc

Občerstvení »»»

»»» Moje Noc

Výstava 500 let Reformace »»»

Informace o kostele:

Kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Orlové představuje zajímavý příklad sakrální architektury období po polovině 19. století, výrazně se uplatňující v urbanismu města Orlové a také v památkovém fondu severomoravského regionu.“ (citováno z prohlášení za kulturní památku)

Evangelický kostel v Orlové je jednolodní stavbou z roku 1862, postavenouve stylu doznívajícího romantického klasicismu. Kostel je dokladem evangelické tradice v regionu.
V polygonálně uzavřeném presbyteriu je situován oltář, vybudovaný v pozdním novorenesančním slohu, řezbářem Nitrou z Horních Bludovic. V centru oltáře je obraz Vítězného Krista. Po stranách oltáře jsou instalovány dvě dřevěné sochy. Nalevo apoštol Petr a napravo apoštol Pavel. Oltář je zdoben několika figurálními reliéfy andílků. Pod vrcholovým křížem je zasazena kruhová barevná vitráž se symbolickým motivem holubice.

 

V prostoru před oltářem stojí křtitelnice ciboriového typu z konce 19.století. Do levé stěny presbytáře je zasazena kazatelna s baldachýnem.
Na kůru jsou umístěny varhany zn. Rieger s jedním manuálem. Ve věži kostela jsou zavěšeny tři kostelní zvony z roku 1918 vyrobené firmou Weule z Bockenem u Lipska. 
OltářInteriér kostela s kazatelnouInteriér kostela s varhany

"KOSTEL PRO VŠECHNY"

Kostel je známý tím, že se nachází na poddolovaném území a od počátku 20. stol. se na stavbě projevují důlní vlivy. Poslední generální oprava proběhla v roce 2005. Kostel byl zpevněn novým systémem zajišťující statiku kostela a byla nově provedena fasáda celého kostela. V roce 2013 proběhla kompletní rekonstrukce střechy kostela, včetně věže.

 

Evangelický kostel spravuje Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové. Konají se zde pravidelně bohoslužby a další aktivity.

Další informace o životě farního sboru a kostela se dozvíte zde.

V roce 2017 si připomínáme 500 let reformace. (95 tezí Dr. Martina Luthera) V rámci připravovaného programu se chceme věnovat i tomuto tématu.

 

NOC KOSTELŮ ORLOVÁ NA FACEBOOKU naleznete zde.

Posilové spoje MHD pro letošní Noc kostelů najdete zde.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14. 3. 2017):

Ne
10:00
, celý rok, každý týden, V druhou neděli v měsíci jsou bohoslužby v polském jazyce a poslední neděli rovněž v polském jazyce, avšak s českým kázáním. Vyjímku také tvoří slavnostní bohoslužby. Proto doporučujeme se řídit aktuálním programem na www.orlovasceav.cz

www.orlovasceav.cz

Adresa kostela: Petra Cingra 482

GPS: 49°50'45.22"N, 18°26'23.31"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Milan Zielina, DiS.

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Orlová, Husův dům ČCE - 0.6 km
Orlová-Město, kostel Narození Panny Marie - 1.1 km
Dětmarovice, kostel sv. Máří Magdalény - 5.4 km
Petřvald u Karviné, kostel sv. Jindřicha - 5.8 km
Havířov, kostel sv. Anny - 6.3 km
Rychvald, kostel sv. Anny - 7.0 km
Šenov, evangelický kostel - 9.2 km
Karviná-Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže - 10.6 km
Bohumín-Nový Bohumín, evangelický kostel a.v. - 10.7 km
Karviná-Fryštát, kostel sv. Marka - 11.0 km