Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje

Program Noci kostelů 9. června 2017

Program ještě nebyl zadán.

Informace o kostele:

  Kostel, jak dokazují archeologické vykopávky, stojí na místě původního gotického kostela snad z roku 1368, nově byl postaven v roce 1498 a zasvěcen sv. Václavovi, později byl přidán patronciát sv. Blažeje. Kostel byl na svou dobu velkou, zděnou gotickou stavbou, stával vně městského opevnění a stal se farním kostelem. Ve století 16. zde působili luteranští kazatelé, v kryptách pod oltářem se nacházely hroby Vartenberků a rytířů z Bünau, majitelů zámku a panství. V roce 1642 byl vypálen Švédy, ale již v roce 1650 opraven. Výzdoba byla přepracována v barokním stylu. Při velkém požáru v roce 1749 byl kostel zničen a s ním i všechny umělecké poklady. Od roku 1754 až do roku 1778 probíhala rekonstrukce. V období reforem Josefa II sloužil kostel jako skladiště. K rededikaci došlo až v roce 1878 a kostel opět sloužit svému účelu. Rekonstrukce proběhla v roce 1931. Od roku 1933 do roku 1938 sloužil kostel nově vzniklému Jezuitskému filosofickému ústavu. S kostelem byl spojen chodbou a vytápěn ústředním topením. Likvidace děčínské koleje se odehrála v noci z 13. na 14. dubna 1950 zásahem StB, a následně byl v tomto roce konvikt zrušen, studenti a profesoři byli internováni a od r. 1951 celý areál užívá policie ČR. Architektonicky se jedná o třílodní stavbu s čtyřbokou věží a i přes pozdní přestavbu zde jasně převládají barokní prvky. V nikách po stranách průčelí najdeme sochy patronů sv. Václava a sv.Blažeje, náhrobní deska na jižní straně patří děkanu Wilczekovi je datována rokem 1771. Kostel má čtyřbokou věž, polygonálně ukončené kněžiště a obdélnou sakristi. Byly přistavěny kaple, které se nacházely původně na jiných místech. Barokní kaple Panny Marie Pomocné (1726) stávala původně na protější straně ulice, kde byla součástí starého hřbitova a na své dnešní místo byla přestavěná v roce 1927. Stejně tak kaple sv. Anny, vestavěná k severní stěně kostela v roce 1939, se nacházela původně v Anenské ulici. Interiér je rozdělen na tři malé lodě s dvěma galeriemi v patře. Oltář pochází ze zbořeného kostela ve Vídni. Oltářní obraz namaloval rodák z Drážďan Anton Kern. Ukazuje Pannu Marii s dítětem, patrony sv. Václava a sv. Blažeje, a pod nimi hrad s městem Děčín. 1.1.1975 byl kostel na 18 let pro opravy uzavřen.Teprve v devadesátých letech došlo k postupné rekonstrukci celého objektu, elektroinstalace a statického zajištění západní strany střešních krovů, nyní z masivní profilové oceli. Dne 28. září 1992 byl kostel znovuvysvěcen  litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem. Velkou opravu prodělaly i zdejší varhany, přenesené v r. 1949 z Teplic. Nástroj pochází z dílny varhanářů Antona a Franze Fellera z roku 1864 z Libouchce. Jedná se o dvoumanuálový stroj s mechanickou trakturou a 18 rejstříky, manuálovou a pedálovou spojkou, intonovaných v barokním slohu. II. manuál (Oberwerk) je uložen v žaluziové skříni.  Nástroj patří k nejzachovalejším Fellerovy dílny. Generální oprava proběhla v roce 2012. Chrámová věž, zakončená cibulovitou kopulí, má postavenu zvonovou stolici, na které jsou zavěšeny dva zvony – velký Vít a menší JanPavel (zvonař Jan Jiří Kühner 1744); a Jesus z 30.let (zvonař Richard Herold). Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_a_Bla%C5%BEeje

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 25. 11. 2017):

18:00
, celý rok, každý týden
Ne
8:00
, celý rok, každý týden

www.farnost-decin.cz

Adresa kostela: 28. října

GPS: 50°46'55.814"N, 14°12'54.526"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD na linkách 201, 202, 204 a 207.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Záhora

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže - 0.3 km
Děčín, kaple sv. Jiří - zámek - 0.7 km
Děčín-Červený vrch, modlitebna Církve bratrské - 1.1 km
Děčín-Podmokly, kostel Sv. Františka z Assisi - 2.0 km
Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru - 2.2 km
Děčín-Podmokly, Evangelický kostel - 2.4 km
Děčín-Rozbělesy, kostel sv. Václava - 2.4 km
Děčín-Prostřední Žleb, kaple sv. Andělů Strážných - 2.9 km
Děčín-Chrást, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého - zámek - 3.4 km
Děčín-Křešice, obecní kaple - 3.7 km