Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Brno-Zábrdovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 9. června 2017

16:0018:00 Individuální prohlídka kostela
Prohlídka kostela a kaple. Příležitost ke ztišení a modlitbě. »»»
»»» Moje Noc
16:0018:00 Z pohádky do pohádky
Hry a soutěže pro děti na farní zahradě (v případě deště ve farním sále). »»»
»»» Moje Noc
17:0017:30 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
17:3018:00 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
18:0019:00 Mše svatá
Doplněná výkladem právě probíhajících částí a úkonů. »»»
»»» Moje Noc
19:0019:30 Hudební vystoupení mládeže
Vystoupení mládeže ze zábrdovické farnosti. »»»
»»» Moje Noc
19:0020:00 Představení činnosti Dětského domu Zábrdovice »»»»»» Moje Noc
19:0022:00 Výstava liturgických rouch a předmětů
Expozice v boční místnosti kostela s možností výkladu na požádání. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Prohlídka kapitulní síně ve Vojenské nemocnici
Umělecky nejhodnotnější část bývalého premonstrátského kláštera. Prohlídka s průvodcem. Omezený počet účastníků, sraz na prostranství před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
19:3020:00 Varhanní koncert
Duchovní hudba českých i zahraničních mistrů. Skladby od J.S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Segera a dalších v podání ředitele kůru Zdeňka Hatiny. »»»
»»» Moje Noc
20:0020:30 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
20:1020:30 Prohlídka kůru
Krátká prohlídka kůru s výkladem. Omezený počet účastníků, skupiny se budou střídat přibližně po 10 až 15 minutách. Sraz před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Modlitba za rodiny
Pozvání ke společné modlitbě (doprovázené zpěvy z Taizé). »»»
»»» Moje Noc
20:3021:30 Přímluvná modlitba
Možnost svěřit se s individuální životní situací či těžkostí a v malé skupince se za ni pomodlit. »»»
»»» Moje Noc
21:3022:00 Prohlídka kostela s výkladem
Stručný komentář k historickým částem kostela. »»»
»»» Moje Noc
22:0022:30 Prohlídka kůru s výkladem a ukázkami hry na varhany
Zasvěcený výklad ředitele kůru včetně ukázek hry na varhany. Omezený počet účastníků. Sraz před kostelem. »»»
»»» Moje Noc
22:3023:00 Koncert duchovní hudby
Varhany, housle, zpěv a klarinet v podání ředitele kůru a rodiny Krejčích. Hudební tečka za pátečním večerem. »»»
»»» Moje Noc

Informace o kostele:

Původně malý románský kostel v Zábrdovicích, založený jako součást premonstrátského kláštera na začátku 13. století, byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Po vpádu Švédů byl kostel zničen a vystavěn kostel nový, na základě projektu vídeňského architekta Giovanniho Pietra Tencally.  Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři. Josef Winterhalder ml., žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu kde vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi. Osmnácté století znamenalo pro klášter velký rozkvět. Za reformy Josefa II. došlo ke zrušení kláštera a byla zde zřízena vojenská nemocnice, která dosud tomuto účelu slouží. Konventní chrám se stal kostelem farním a dnes patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně.

 Více o kostele najdete na stránkách farnosti.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 4. 2017):

Po
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro mládež
Út
18:00
, celý rok, každý týden
St
18:00
, celý rok, každý týden, ve školním roce: zaměřená pro děti
Čt
18:00
, celý rok, každý týden
18:00
, celý rok, každý týden, od 17:00 adorace
So
18:00
, celý rok, každý týden, s nedělní platností
Ne
8:00
, celý rok, každý týden
9:45
, celý rok, každý týden, s katechezí pro děti

http://www.zabrdovice.cz

GPS: 49°12'09.49"N, 16°37'46.30"E

Bezbariérový přístup.

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 2 z Hlavního nádraží směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (5min).
Tramvají č. 3 z České (Joštovy) směr Stará Osada, zastávka Vojenská nemocnice (10min).

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Ing. Jiří Rous

Mapa:

Nejbližší Noc kostelů:
Brno-Husovice, pravoslavná kaple Uvedení Bohorodice do chrámu - 0.5 km
Brno-Husovice, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1.0 km
Brno-Husovice, modlitebna Českobratrské církve evangelické - 1.1 km
Brno-Židenice, Chrám Spasitele, CČSH - 1.1 km
Brno, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové - 1.5 km
Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje - 1.8 km
Brno, řeckokatolický chrám sv. Josefa - 2.1 km
Brno, kostel sv. Janů - 2.1 km
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.2 km
Brno, Komunita Emmanuel - u kostela sv. Tomáše - 2.4 km