Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 9. června 2017

Den kostelů pro školu v Březové

»»» Moje Noc

Návštěva dětí ze školy

Březová, kostel sv. Cyrila a Metoděje
• 08:00 - 11:00 hodin

 

Další informace:

Povídání o bohoslužebných předmětech a oblečení
Ukázka a prohlídka bohoslužebných předmětů a oděvů

Povídání o varhanách v kostele
Prohlídka varhan + ukázka hry na varhany

Modlitba na závěr za účastníky akce
Prosby na úmysly návštěvníků - možnost napsat na připravené papírky a dát do košíku + modlitba s požehnáním obce a farnosti

Ochutnávka mešního vína
Možnost ochutnat velký výběr kvalitních mešních vín během celého večera

Nahlédnutí do matrik a kroniky
Možnost zjistit si datum křtu, svatby, biřmování + možnost si nechat vystavit pamětní list během celého večera

Výstava historických fotografií
Prohlídka historických fotografií kostela i farnosti

Výstup na věž ke zvonům
Možnost se podívat na zvony ve věži na vlastní nebezpečí + pohled na noční obec Březová zhora

Pohovor s knězem
Po celý večer možnost hovořit s knězem

Dáreček na cestu domů
Každý účastník si může odnést domů nějaký dáreček na památku + obrázek, letáček či časopis

 

Informace o kostele:

WWW: farnostbrezova.cz

GPS 48°55'39.349"N, 17°44'14.343"E

Návaznost na dopravu:

Do Březové se dostanete autobusem z Uherského Brodu, autem ze silnice E 50 přes Nivnici nebo Suchou Loz či Lopeník.

HISTORIE KOSTELA V BŘEZOVÉ U UB

 

Nynější farní kostel v Březové, zasvěcený apoštolům slovanským sv. Cyrilu a Metodějovi byl vystavěn v letech 1865 -1870 na místě starého kostela založeného r.1745. Tento starý kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie a sv. Janu Křtiteli, byl dostavěn r. 1747. Poněvadž v letech 1850 hrozil sesutím, bylo přikročeno ke stavbě nového kostela. Dne 19. července 1865 byl posvěcen základní kámen děkanem Janem Friedlem za účasti okr. hejtmana Bedřicha Radnického a množství věřících z celého okolí. Kostel byl dostavěn r. 1870 a benedikován r. 1871. Náklad stavby kostela byl uhrazen z náb. fondu a dary četných dobrodinců. Pomocnou práci a dovoz poskytli farníci. Státní dozor nad stavbou vedl ing. Alex Shüller, podnikatelé stavby byli Petr Loserth z Uherského Hradiště a Josef Bárta z Hodonína. Škoda, že se nezachovalo jméno projektanta stavby. Kostel je vystavěn v gotickém slohu a má tři chrámové lodi. Je 40m dlouhý,18m široký a 15m vysoký.

Hlavní oltář zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději je umělecká práce řezbáře Fr. Zellera z Olomouce. Byl postaven r. 1913 na místě starého oltáře, z něhož byl ponechán jen oltářní obraz z r. 1868 od akad. malíře J. Zelnýho z Brna. Hlavní oltář je dar zdejšího rodáka P. Josefa Šimka, faráře v Polance, který také r. 1909 daroval kostelu novou křížovou cestu. Byla objednána z uměleckého ústavu z Mnichova. Obrazy jsou malovány dle L. Morgaryho.

V boční lodi na epištolní straně je oltář zasvěcený Andělu strážnému z r. 1915 s Božím hrobem. To je zase dílo Fr. Zellera a náklad uhrazen sbírkami farníků. Na tom místě stával dříve starý oltář z r. 1899 zasvěcený sv. Janu Křtiteli.

V boční lodi na evangelijní straně je oltář zasvěcený Panně Marii Lurdské se soškou Pražského Jezulátka. Postaven byl r. 1892 Janem Minaříkem, stavitelem z Napajedel. Náklad uhrazen z daru p. Šimona Juráska č.47 a jiných dobrodinců. V letech 1896 - 1897 byl kostel vymalován malířem  Karlem Malinou z Uherského Brodu. V letech 1942 - 1943 byl kostel znovu vymalován odbornou firmou Josef Petrák z Valašského Meziříčí. Figurální práci provedl prof. Adolf Heller, akademický malíř z Nymburku. Náklad uhrazen sbírkami farníků.