Facebook YouTube

Záštitu nad Nocí kostelů 2017 převzali

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický, Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské, předseda Ekumenické rady církví, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha Církve československé husitské, Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Mons. Ladislav Hučko, biskup Církve řeckokatolické, ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin Moldan, MBA, biskup Apoštolské církve, Mgr. Petr Procházka, superintendent Evangelické církve metodistické, Marek Prosner, předseda rady Církve křesťanská společenství, PhDr. Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve, Mgr. Tomáš Tyrlík a Mgr. Jan Wacławek, biskupové Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Mgr. Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Praha, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, PhDr. Jiří Štěpán, PhD., hejtman Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Beitl, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou, MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradce Králové, Ing. Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubic, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor Statutárního města Olomouce, Ing. Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice, Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, Martin Zrzavecký, primátor města Plzeň

          

 

 

 

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Program Noci kostelů 9. června 2017

Noc kostelů pro děti

»»» Moje Noc

30 minutové prohlídky kostela spojené s programem pro děti předškolních a mladších školních kolektivů

Teplice-Trnovany, kostel Božského Srdce Páně
• 09:00 - 12:00 hodin

 

Další informace:

 

Informace o kostele:

WWW: http://teplice.sdb.cz/farnost

GPS 50° 39' 5.432" N, 13° 50' 23.968" E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: MUDr. Eva Poláčková

Historie takzvaného Červeného kostela je bytostně spjata s dějinami Trnovan. Ty se na konci devatenáctého století staly střediskem průmyslu a za prací se sem začalo stěhovat stále více nových obyvatel. V roce 1900 jejich počet přesáhl 12 000, v obci se konaly pravidelné trhy a s Teplicemi a Dubím ji spojovala tramvajová linka. Od roku 1905 obec zdobil luteránský Kristův kostel, zvaný Zelený. K povýšení na město ale Trnovanům chyběl ještě kostel katolický.
Spolek pro stavbu kostela vznikl už v roce 1895. Díky darům věřících mohla být koncem roku 1907 konečně zahájena stavba, která si vyžádala přeložení koryta potoka Bystřice; ten dodnes teče pod povrchem přilehlého parku. Trojlodní bazilika v novogotickém stylu, s věží vysokou 47 metrů, vznikala rukama převážně místních řemeslníků podle návrhu teplického stavitele Jirsche. Už 24. října 1909 byl dokončený kostel vysvěcen.
Interiér kostela přežil mnohé dějinné bouře a zůstal památkou na tehdejší obyvatele Trnovan. Vybavení je převážně neogotické, ale v kostele se nacházejí i dva oltáře přenesené ze svatostánků, které trnovanským sloužily před výstavbou kostela. Pravý boční oltář byl do kostela přenesen z kapličky sv. Rocha, ta stávala v přilehlém parku. V kapli sv. Kříže se nachází původní oltář z dívčí školy. V levé lodi najdeme oltář s obrazem Madony jako ochránkyně Trnovan ve stylu beuronské umělecké školy. Nástěnné malby v interiéru zhotovil ve třicátých letech podle vlastních návrhů malíř Alfred Böhm. Pětice zvonů, z nichž jeden svolává věřící k bohoslužbě a jeden slouží jako umíráček, byla v roce 1911 ulita v nedalekém Chomutově.
Ačkoli správný název kostela zní „Nejsvětějšího srdce Páně“, přezdívá se mu Červený pro barvu keramických obkladaček. Jeho okolí se za posledních sto let značně změnilo a město Trnovany bylo sloučeno s Teplicemi, chrám si ale udržel své postavení jedné z dominant Masarykovy třídy.