02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Varnsdorf, Červený kostel

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 22:30 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 18:00
Volná prohlídka kostela
17:00 - 18:00
Komentovaná prohlídka kostela se studenty Gymnázia Varnsdorf
18:30 - 19:00
Za dveřmi
Napínavý příběh loutkového divadla Fras (pro děti od 3 let)
20:00 - 21:00
Pěvecký sbor Náhodou
Pěvecké vystoupení varnsdorfského vokálního sdružení Náhodou
21:30 - 22:30
Crossover Quintet
Koncert skupiny Crossover Quintet

Informace o kostele

Kostel Pokoje, lidově nazývaný červený kostel, je bývalým kostelem Německé evangelické církve, postaveným v novogotickém slohu ve Varnsdorfu. Jedná se o unikátní sakrální stavbu z glazurovaných cihel. Od roku 1958 je chráněna jako kulturní památka České republiky. Vlastníkem kostela je od roku 2015 město Varnsdorf, které ho postupně opravuje.

Historie:

Základní kámen ke stavbě kostela byl položen dne 16. května 1904. Projekt zpracoval architekt Woldemar Kandler (18661929) z Drážďan.

Kostel měl tři zvony: největší zvon byl opatřen nápisem: „Slovo Páně zůstává na věky“, prostřední, který vítal den a večer, „Modli se a pracuj“. Nejmenší měl připomínat, že jsem každý smrtelný a On je s námi „Jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa“. Zvony byly darem hornolužického spolku Gustava Adolfa, byly dovezeny dne 25. června 1905 a poprvé se rozezněly 28. června téhož roku.

Dne 3. prosince 1905 byl kostel vysvěcen a byl pojmenován Friedenkirche („Kostel Pokoje“). Při vysvěcení se poděkovalo Starokatolické církvi, císaři Josefu II. u jeho pomníku za náboženskou svobodu. Varhany byly vysvěceny dne 27. května 1906. Měly 21 rejstříků a 1300 píšťal.

V nezměněné podobě se kostel dočkal roku 1945. Po skončení druhé světové války byl konfiskovaný kostel předán do užívání Církvi československé bez řádných dokladů. Od šedesátých let 20. století kostel chátral a v době normalizace nastal jeho úplný úpadek. Tajně byly odvezeny kostelní lavice, ze kterých si pak místní občané stavěli rekreační chaty v areálu Varnsdorfského rybníka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube