10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Březolupy, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

18:00 - 19:00
Program pro děti
18:00 - 22:00
Březolupský kostel očima našich dětí
výstava prací žáků ZŠ
18:00 - 22:30
Zahájení přepisu Bible
19:00 - 20:00
Hudební program + krátký pohled do historie našeho kostela
hudební vystoupení schóličky a schóly, Chrámový sbor pod vedením Míly Provazníkové, Nultý vzorek - hudební uskupení z Březolup, Anna Otrhálková - Původ sochy Panny Marie
20:00 - 22:30
Výstava fotografií ze života naší farnosti
výstava věnovaná 220. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Březolupech
20:00 - 22:30
Setkání na farní zahradě s občerstvením
22:30 - 23:00
Chvíle pro osobní zastavení a zamyšlení
hudební doprovod: Luzia Kalus (violoncello), Petr Bernatík (zpěv, kytara)

Informace o kostele

WWW: http://farnostbilovice.cz

GPS: 49°7'18.926"N, 17°34'49.302"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Hoferková

       

                                             NOC KOSTELŮ

       V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BŘEZOLUPECH

                                    V PÁTEK 12. 6. 2020

 

19.00                Vystup výš a uvidíš 

20.00                Pojď, můj milý

20.30 - 21.30     Rozhovor s knězem

22.00                Závěrečná modlitba

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube