10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: https://farnostvaltice8.webnode.cz

Adresa kostela: nám. Svobody

GPS: 48°44'27.96"N, 16°45'25.92"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Karel Janoušek

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 10.09.2014)

Ne
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
St
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích patří k největším kostelům v brněnské diecési. Kostel byl stavěn téměř 40 let. Stavba byla započata v roce 1631 italským architektem Giovanim Giacomo Tencallou.

Podle různých dokladů byl ovšem projektantem  sám kníže Karel Eusebius z Lichtenštejna.

Při tažení Husitů jižní Moravou roku 1426 byl farní kostel spolu s Valticemi vypálen a později opraven. Při vizitaci pasovského biskupa v roce 1544 byl kostel zhodnocen jako zchátralý a pro počet farníků nedostačující. Proto bylo rozhodnuto o stavbě nového farního kostela. Nový kostel byl postaven poblíž původního kostela, stejného zasvěcení, který byl připomínán k roku 1243.

V roce 1632 bylo započato s nadzákladovým zdivem a v roce 1637 byla hrubá stavba v převážné míře dokončena. Práce na výzdobě byly asi po jednom roce z velmi nepříjemných důvodů zastaveny – protože 23. října 1638 se zřítila klenba kopule nad křížením lodí. Tím došlo samozřejmě i k poškození již hotových štukatérských výzdob. Architekt Tencalla musel na další práce rezignovat a z Valtic odejít. Kníže Karel Eusebius pozval 24. 7. 1641 do Valtic brněnského stavitele Ondřeje Ernu, aby zjistil příčinu zřícení klenby. Bylo konstatováno, že hlavní příčina byla v prohnilém podpůrném lešení. Po té se práce na výstavbě kostela  značně urychlily – v prvním pololetí 1643 byl kostel pod střechou.

Stavba během celého období výstavby kostela byla z různých důvodů několikrát přerušena. I v tomto případě byla realizována pouze část objednávky, tentokrát zase z důvodu vpádu Švédů na Moravu a válečného neklidu v závěru třicetileté války. V roce 1663 byly všechny práce na kostele znovu na 7 let přerušeny. V té době došlo k vpádu tureckých vojsk na jižní Moravu.

Dne 21. června 1671 byl nedokončený, vyzdobený a vybavený kostel slavnostně konsekrován od pasovského biskupa Jošta. Hlavní oltář byl vyzdoben obrazem Nanebevstoupení Panny Marie od vlámského barokního malíře a kreslíře Petra Pavla Rubense (1577 – 1640). V roce 1756 hrozilo nebezpečí vpádů pruských vojsk a proto byl Rubensův obraz vyjmut a odvezen do knížecí galerie do Vídně. Tento obraz byl nahrazen Fantiho kopií. V době, kdy se farní kostel dostavěl, mohlo ve Valticích a v přilehlých obcích žít 2 500 lidí. Dnes se nedělní účast na bohoslužbách odhaduje asi na 100 věřících. Kostel se nachází na hlavním náměstí a parkování je možné v jeho těsné blízkosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube