10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Přerov, kostel sv. Maří Magdalény, Předmostí

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 21:00
Příběh Marie Magdalény (kvíz)
Seznámení se životem patronky kostela - kvíz
21:00 - 22:00
Příležitost ke ztišení, zamyšlení a modlitbě při světle svíček

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostprerov.cz

GPS: 49°27'56.519"N, 17°26'24.282"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Žatecká

 

Kostel sv. Maří Magdalény stál již před rokem 1362. Barokní vzhled získal v letech 1769 – 1772. Po požáru v roce 1831, kterému padlo za oběť celé Předmostí, trvaly postupné opravy až do roku 1853. Z této doby pochází podstatná část vnitřního zařízení. Fresková výzdoba je z roku 1902. Původní jednomanuálové varhany nahradil v r. 1951 dvoumanuálový nástroj firmy Fieger-Kloss. V posledních letech prošel kostel celkovou opravou (fasáda, výmalba presbytáře, nové schodiště na zvonici, nové schodiště a podlaha kůru, generální oprava varhan atd.)

Římskokatolická farnost Předmostí letos slaví 250 let od přestavby kostela (letopočet 1772 vytesán nad hlavním vstupem) a srdečně zve k návštěvě.

Pravidelné bohoslužby: neděle 8:45                                           pondělí 18:00

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube