02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Tištíně vznikl na místě staršího kostela v letech 1710–1719. Na poměry malého městečka je nestandardní svými rozměry i formami a honosí se původní výzdobou z doby vzniku památky. Výjimečně plodná součinnost horlivého faráře Božka, pohřebního bratrstva sv. Josefa a vlastníka panství – řádu paulánů z Vranova u Brna, dala na počátku 18. století vzniknout chrámovému celku, který se měl stát poutním místem. V době rozkvětu poutí do kostela o svátku sv. Josefa přicházely zástupy poutníků z širokého okolí. Mimo pětici honosných oltářů je chrám naplněn množstvím rozměrných pláten, zarámovaných v bohatě zlacených rámech. Mnohé z obrazů mají rozměry přes 10m 2, ovšem nevynikají pouze svými nadstandartními rozměry, ale mnohdy také výjimečnými příběhy, které se na obrazech odehrávají. Vedle kostela se nachází budova Obecní besídky, která byla původně postavena jako kaple sv. Kříže. Za císaře Josefa II. byla odsvěcena a přeměněna na kontribuční sýpku. Dále sloužila různým účelům, posléze byla v havarijním stavu a na konci 20. století prošla celkovou rekonstrukcí. Nyní se v přízemí nachází knihovna a v prvním patře výstavní galerie věnovaná historii obce. Kostel a přilehlý areál jsou zapsány jakožto kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube