10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Lipník nad Bečvou, kaple sv. Josefa

Program Noci kostelů 10. června 2022

20:00 - 22:00
Otevření kaple sv. Josefa
Možnost individuální prohlídky nově zrekonstruované kaple sv. Josefa v Lipníku nad Bečvou.

Informace o kostele

Raně barokní stavba z r. 1695 v sousedství pošty. Téměř identické řešení klenby kaple sv. Josefa s architekturou kaple sv. Josefa Kalasanského u piaristického kostela ji vřazuje do tvůrčího okruhu G. P. Tencally, autora přestavby kostela sv. Františka Serafinského. V interiéru kaple nás zaujme hlavně kopule zdobená freskami.

Kaple sv. Josefa byla postavena za působení děkana Jiřího Balšánka, který se zasloužil také o vybudování chudobince sv. Alžběty (dnes je zbořen) vedle této kaple, kaple sv. Petra na hřbitově, rozšíření kaple P. Marie a zbudování kaple sv. Barbory ve farním kostele a také nechal postavit v r. 1694 mariánský sloup na náměstí. Mezi lidmi kolovala pověst, že našel na faře pod hromadou kamení poklad,  který pak vynaložil na výstavbu všech výše uvedených památek.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube