10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Přeštice-Vícov, kostel sv. Ambrože

Program Noci kostelů 10. června 2022

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://prestice.evangnet.cz

GPS: 49°34'51.600"N, 13°21'14.447"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mgr.Martina Míšková

Kostel sv. Ambrože ve Vícově patří mezi nejstarší křesťanské kostely v celém Plzeňském kraji. Je jednolodní s obdélným trojbokým závěrem bez opěráků. Nízká věž se šindelovou střechou je situována ve středu západního průčelí. Věž i štítová stěna jsou vyzděny z tesaných velkých kvádrů románského typu. Velmi cenné jsou v interiéru dochované nástěnné malby s výjevy ze života sv. Ambrože z doby kolem roku 1500. Kolem kostela stávala dříve vesnice Vícov, která byla za husitských válek zpustošena a za třicetileté války pak zanikla zcela. Kostel je nyní ve vlastnictví města Přeštice, neboť v roce 2007 jej Římskokatolická farnost Přeštice městu darovala. Objekt prochází od r. 2005 postupnou celkovou obnovou (statické zajištění, oprava střechy věže, obnova fasádních omítek, výmalba interiéru).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube